TAILIEUCHUNG - Hệ thống treo và hệ thống lái

Hệ thống treo khí và điều khiên điện tử | Kỹ thuật viên chẩn đoán - Hệ thống treo và Hệ thống lái Hệ thống treo khí và điểu khiển điện tử EMS và Hệ thống treo khí là gì Mô tả Hệ thống treo nhằm cải thiện độ êm và tính năng vận hành xe. EMS Hệ thống treo điểu biến-điện tử và hệ thống treo khí điểu khiển lực giảm chấn của các bộ giảm chấn và lò-xo khí bằng thiết bị điện tử nhằm nâng cao độ êm và tính năng vận hành xe. EMS EMS là viết tắt của Electronically-Modulated Suspension Hệ thống treo điểu biến-điện tử . Kích thước của lỗ tiết lưu trong bộ giảm chấ n được thay đổi nhờ thế mà lưu lượng dầu được điểu chỉnh và dẫn đến thay đổi lực giảm chấn. Lực giảm chấ n được điểu khiển tự động nhờ ECU của EMS tuỳ theo vị trí của công tắc chọn và điểu kiện chạy xe. Nhờ thế mà độ êm và độ ổn định của xe được nâng cao. Hệ thống cũng có các chức năng chẩn đoán và an toàn khi có sự cố. Hệ thống treo khí Hệ thống treo khí dùng một ECU để điểu khiển các lò xo khí tức là những đệm khí nén có tính đàn hồi. Có những kiểu phối hợp EMS với hệ thống treo khí. Hệ thống treo khí có các đặc tính sau đây Lực giảm chấ n có thể thay đổi được. Độ cứng lò xo và chiểu cao xe có thể thay đổi bằng cách điểu chỉnh thể tích không khí. Có các chức năng chẩn đoán và an toàn khi có sự cố. 1 1 -1- Kỹ thuật viên chẩn đoán - Hệ thống treo và Hệ thống lái Hệ thống treo khí và điểu khiển điện tử Đặc tính Hệ thống treo khí và EMS có những đặc tính sau đây 1. Thay đổi chế độ 1 Chọn chế độ giảm chấn Lực giảm chấn của bộ giảm chấn có thể thay đổi từ mểm sang cứng. 2 Điểu khiển chiểu cao hệ thống treo khí Chiểu cao của xe có thể thay đổi từ thấp đến cao. Có các đèn báo chỉ trạng thái của chế độ giảm chấn cũng như điểu khiển chiểu cao 1 4 2. Điểu khiển độ cứng lò xo và lực giảm chân 1 Điểu khiển chống bốc đầu xe Chuyển lực giảm chấn sang chế độ cứng hơn. Điểu này giúp ngăn ngừa hiên tượng bốc đầu xe khi tăng tốc giảm thiểu sự thay đổi tư thế của xe. 2 Điểu khiển chống lắc ngang xe Chuyển lực giảm chấn sang chế độ cứng hơn. Điểu này giúp ngăn ngừa hiên tượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    13-08-2020
118    4    0    13-08-2020
114    3    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
10    6    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
13    6    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN