TAILIEUCHUNG - Đề tài : ÂM THANH QUANH BÉ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết lắng nghe và phát hiện ra các âm thanh mà trẻ biết như tiếng máy bay, xe ô tô, tàu lửa - Biết các đặc điểm đặc trưng của PTGT: tàu lửa, xe ô tô, thuyền - Biết lắng nghe và đoán tên các bài hát cô cho trẻ nghe - Trẻ hát đúng lời và biết vận động theo lời bài hát | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài ÂM THANH QUANH BÉ î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết lắng nghe và phát hiện ra các âm thanh mà trẻ biết như tiếng máy bay xe ô tô tàu lửa. - Biết các đặc điểm đặc trưng của PTGT tàu lửa xe ô tô thuyền - Biết lắng nghe và đoán tên các bài hát cô cho trẻ nghe - Trẻ hát đúng lời và biết vận động theo lời bài hát II. CHUẨN BỊ - Powerpoint về các PTGT - Đàn máy hát - Tranh các PTGT III. TIẾN HÀNH 1. Hoạt động 1 - Cô cho trẻ xem và lắng nghe bài Em tập lái ô tô - Trong bài hát có những PTGT nào - Tìm xem trong lớp mình có xe ô tô không - Đàm thoại về đặc điểm xe Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ửửứứứứứứửứứứửứứứứứứứứỉỉứứứứứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em Vĩ www. mamnon. com - Cho trẻ lắng nghe tiếng các động cơ của tàu lửa thuyền. .và đoán xem đó là - PTGT gì 2. Hoạt động 2 W - Cô đàn vài nốt đầu của bài Em tập lái ô tô để trẻ đoán tên bài hát J . . . . . . A - Cô nói lại chính xác tên bài hát và cùng trẻ vận động hát theo bài hát. W - Cô đàn nốt cuối bài Đoàn tàu nhỏ xíu cho trẻ đoán tên bài cá nhân trẻ hát bài vừa đoán J . . A - Cả lớp cùng vận động Vĩ - Cô mở catset và vận động bài hát Em đi chơi thuyền và cho trẻ đoán. . - Cho trẻ hát theo nhóm W A A . 3. Hoạt động 3 - Cô mời cô Kim Dung hát bài Anh phi công ơi cho cả lớp cùng nghe A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0