TAILIEUCHUNG - Phương pháp để ổi cho nhiều trái

Muốn cây ổi cho nhiều trái, phải cải tạo vườn theo cách sau: Nếu vườn ổi đã trồng với khoảng cách 2 – 2,5m một cây thì cứ cách một cây bạn nên chặt bỏ một cây, vì ở tuổi này cây cách cây khoảng 4- 5 m là vừa. | Phương pháp để ổi cho nhiều trái Nguồn Muốn cây ổi cho nhiều trái phải cải tạo vườn theo cách sau Nếu vườn ổi đã trồng với khoảng cách 2 - 2 5m một cây thì cứ cách một cây bạn nên chặt bỏ một cây vì ở tuổi này cây cách cây khoảng 4- 5 m là vừa. Những cây còn lại vào đầu mùa mưa mỗi cây để lại một nhánh cấp 1 là nhánh mọc trực tiếp từ chân chính ra số nhành cấp 1 còn lại cưa bỏ phần ngọn chỉ để lại một đoạn dài khoảng 1m tính từ thân chính có thể dùng sơn bội lên vết cắt để cây không bị mất nước và vết cắt không bị khô mục. Tiếp theo dúng cuốc xới đất sâu khoảng 5 - 7cm xới cách gốc khoảng 0 5m trở ra . Rải bón cho mỗi gốc 10 - 15kg phân hữu cơ mục 300g phân NPK loại 20 - 20 - 15 sau đó vét mương bồi lên trên một lớp bùm mỏng khi lớp bùn khô nứt thì tưới nước giữ ẩm thường xuyên để cây ra rễ và chối mới. Khi chồi mới có 4 - 5 cặp lá thì cưa bỏ nốt nhánh cáp 1 đã chừa lại lúc đầu. Tỉa bỏ chồi nhỏ yếu chỉ giữ lại mỗi nhánh cấp 1 4 - 5 chồi to khoẻ và phân bố đều xung quanh. Bấm ngọn chỉ để lại mỗi chồi 3 - 4 cặp lá. Sau một thời gian ở nách cặp lá trên cùng sẽ mọc ra hai chồi mới bấm ngọn chồi mới như đã làm ở trên chồi mới sẽ cho một cặp hoa sai này sẽ cho một cặp trái và một cặp chồi mới nữa. Tiếp tục như vậy sau một thời gian cây sẽ có một tán mới hình nấm. Trong quá trình chăm sóc phải thường xuyên tỉa bỏ những lá giá cành tăm. trong tán để vườn oỏi luôn thông thoáng giảm sâu bệnh. Thường xuyên làm cỏ vệ sinh vườn ổi sạch sẽ. Mùa khô dùng cỏ rác rơm rạ lá khô tủ xung quanh gốc tưới nước giữ ẩm thường xuyên cho cây để cây cho nhiều trái trái mau lớn. Mùa mưa thu gom vật liệu che phủ gốc để gốc không bị ẩm ướt hạn chế bệnh hại cây. Sau lần bón phân lúc cưa nhánh xới đất 1 -2 tháng tiến hành bón phân định kỳ 20 - 25 ngày lần để nuôi trái kích thích cây ra chồi ra hoa ra rế mới. Lượng phan bón cho 1 cây mỗi làn khoảng 150 - 200g NPK loại 20 - 20 - 15 tuỳ theo tình hính sinh trưởng tốt xấu của cây. Lượng phân bón tăng dần theo tuổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN