TAILIEUCHUNG - Chương trình Shopping Cart dành cho kinh doanh qua mạng

Khi bạn quyết định bắt đầu kinh doanh trực tuyến, một trong những việc đầu tiên bạn cần làm là cài đặt chương trình Shopping Cart để xử lý các đơn đặt hàng. Có một số lựa chọn sẵn có có thể giúp bạn với tư cách là một chủ doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn. Shopping cart có 2 loại cơ bản: local cart được cài đặt trong trang chủ, third-party cart được chạy trên WebSite của người cung cấp. Cả 2 đều rất dễ sử dụng theo yêu cầu khách hàng. Nếu bạn quyết định cài đặt local cart, bạn. | Chương trình Shopping Cart dành cho kinh doanh qua mạng Khi bạn quyết định bắt đầu kinh doanh trực tuyến một trong những việc đầu tiên bạn cần làm là cài đặt chương trình Shopping Cart để xử lý các đơn đặt hàng. Có một số lựa chọn sẵn có có thể giúp bạn với tư cách là một chủ doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn. Shopping cart có 2 loại cơ bản local cart được cài đặt trong trang chủ third-party cart được chạy trên WebSite của người cung cấp. Cả 2 đều rất dễ sử dụng theo yêu cầu khách hàng. Nếu bạn quyết định cài đặt local cart bạn sẽ có những phần mềm trọn gói khác nhau để lựa phần mềm phổ biến nhất là Miva Merchant OSCommerce và Agoracart. Miva Merchant là một chương trình Shopping Cart được nhiều công ty cung cấp trang chủ cung cấp cùng với gói chương trình trang chủ. Nếu trang chủ của bạn không có bạn sẽ phải trả phí bản quyền để được cài đặt chương trình. Miva cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng cho các doanh nghiệp nhỏ và những ứng dụng của công ty này rất dễ sử dụng. OSCommerce là một chương trình Shopping cart mở và miễn phí với nhiều tính năng và được sử dụng phổ biến. Chương trình này rất dễ cài đặt và sử dụng theo yêu cầu khách hàng và bởi vì là một chương trình mở nó có nhiều cải tiến và hỗ trợ. Agoracart là một công nghệ cart đơn giản cơ bản và miễn phí. Nếu bạn không cần nhiều tính năng thì đây là một chương trình thích hợp để cài đặt cho WebSite của bạn. Nếu bạn không thích cài đặt chương trình Shopping cart riêng cho mình thì đã có các chương trình third -party. Khi bạn cài đặt chương trình third-party shopping card tất cả những gì bạn cần phải làm là lập một đường dẫn trên trang Web để khách hàng đến cửa hàng của bạn. Đường dẫn này sẽ đưa họ đến chương trình offsite shopping cart của bạn. BCentral của Microsoft là một trong những chương trình third-party shopping cart được sử dụng phổ biến nhất. Với khoảng 25 USD 1 tháng bạn có thể lập một cửa hàng trực tuyến với trên 10000 sản .

TÀI LIỆU HOT