TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

Giúp Hs: iết thực hiện phép trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) theo cột dọc. On tập về giải bai toán về ít hơn II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Các hình biểu diễn trăm, chục, đơn vị như tiết 132. | PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 1000 I. MỤC TIÊU Giúp Hs Biết thực hiện phép trừ các số có 3 chữ số không nhớ theo cột dọc. On tập về giải bai toán về ít hơn II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Các hình biểu diễn trăm chục đơn vị như tiết 132. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bai cũ 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Hướng dẫn trừ các số có 3 chữ số không nhớ a Giới thiệu phép trừ -Như sgv b Đi tìm kết quả c Đặt tính và thực hiện tính . Luyện tập thực hành -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. -Nhận xét và chữa bài. Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs làm bài. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs nối tiếp nhau tính nhẩm trước lớp mỗi hs chỉ thực hiện một con tính. -Nhận xét và hỏi các số trong bài tập là số như thế nào Bài 4 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Hướng dẫn hs phân tích bài toán và vẽ sơ đồ bài toán sau đó viết lời giải. -Chữa bài nhận xét và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học. -Cả lớp làm bài sau đó 8 hs nối tiếp nhau báo cáo kết quả của từng con tính trước lớp. -Đặt tính rồi tính. -4 hs lên bảng lớp làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Tính nhẩm sau đó ghi kết quả nhẩm vào vở bài tập. -Là các số tròn trăm. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN