TAILIEUCHUNG - Bài 7: Những dịch vụ phổ biến khác

Trong môi trường Internet cung cấp rất nhiều dịch để người dùng sử dụng, phổ biến là các dịch vụ: Elearning, Forum, E-Commerce. Forum, Elearning: Mục đích - Đào tạo từ xa qua mạng thông internet. - Thảo luận chuyên sâu về các đề tài thông qua các diễn đàn. - Thiết lập các kênh giáo dục từ xa, chi phí thấp cho nhiều người. | 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC INTERNET Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET -ị- Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET -ị- Bài 3 WORLD WIDE WEB Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET -ị- Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL -ị- Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI -ị- Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC -ị- BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN -I- THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http -J- Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến -I- Sử dụng các dịch vụ Forum Elearning -I- Câu hỏi bài tập. 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC wtor W ------------ -I- Hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của Forum Elearning ECommerce -I- Vận dụng những ưu điểm của Forum Elearning E-Commerce vào trong công việc và học tập TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến Trong môi trường Internet cung cấp rất nhiều dịch đểngười dùng sử dụng phổbiến là các dịch vụ Elearning Forum E-Commerce. -I- Forum Elearning Mục đích Đào tạo từ xa qua mạng thông internet. Thảo luận chuyên sâu về các đề tài thông qua các diễn đàn. Thiết lập các kênh giáo dục từ xa chi phí thấp cho nhiều người. Ứng dụng Đại học từ xa qua mạng của các trường Đại học. Các diễn đàn CNTT Kinh tế khoa học . Học ngoại ngữ trực tuyến . S áce 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến 4- E-Commerce Mục đích Thương mại trực tuyến thông qua mạng. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm thông qua các website. Trao đổi trực tiếp trên mạng internet. Ứng dụng Các trang mua bán trực tuyến Ebay chodientu . Các dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Thanh toán qua các website. Các ngân hàng trực tuyến. s ãẽẽ TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giớithiệumộtsốdịchvụphổbiến 4- Sử dụng các dich vụ Forum Elearning Đăng ký thực hiện đăng ký.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
521    5    0    15-08-2020
8    5    0    15-08-2020
124    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
13    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    14    0