TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Keo lai

1. Thời vụ trồng rừng + Vụ xuân trồng xong trước tháng 4 + Vụ thu trồng xong trước 15/11 2. Mật độ trồng rừng keo lai 1600-2000 cây/ ha, hàng cách hàng 3 m, cây cách cây 2 m. | 17 Jl A À À À A 1 w r A t 7 I Kỹ thuật trông và chăm sóc cây Keo lai Nguồn 1. Thời vụ trồng rừng Vụ xuân trồng xong trước tháng 4 Vụ thu trồng xong trước 15 11 2. Mật độ trồng rừng keo lai 1600-2000 cây ha hàng cách hàng 3 m cây cách cây 2 m. 3. Chuẩn bị đất trồng Nơi đất dốc 150 nếu có điều kiện nên cày máy cày ngầm toàn diện tích sau đó đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm. 4. Bón lót và xăm lấp hố Bón lót cho mỗi hố 3 kg phân chuồng hoai 200 g NPK. Đập đất tơi nhỏ loại bỏ đá rễ cây tạp vật khác lấp 1 2 hố. Trộn đều phân chuồng với NPK bỏ vào hố dùng quốc xáo trộn đất sau đó lấp đất đầy hố. Xăm lấp hố và bón lót phân phải hoàn thành ít nhất 15 ngày trước khi trồng cây. 5. Trồng cây Đào ở chính tâm hố một lỗ sâu hơn chiều cao bầu rạch nát vỏ bầu đặt bầu cây giống keo lai vào đúng vị trí tâm hố sao cho thật ngay ngắn và cây con thẳng đứng. Dùng đất tơi nhỏ lấp cao hơn bầu hom 2-3 cm và chèn vừa đủ chặt. Các động tác trồng cây phải thực hiện hết sức nhẹ nhàng để tránh gãy cây vỡ bầu dập cổ rễ. Trồng dặm Sau khi trồng một tháng tiến hành kiểm tra toàn bộ rừng trồng nếu cây bị hư hỏng hoặc chết phải tiến hành trồng dặm lại chỉnh sửa những cây nghiêng bị đổ. 6. Chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ rừng và phòng trừ sâu hại Cây keo lai khi mới trồng còn thấp dễ bị cỏ dại lấn áp. Rừng trồng keo lai phải chăm sóc cẩn thận trong 3 năm đầu. Chăm sóc nuôi dưỡng Chăm sóc năm thứ nhất Chăm sóc 2 lần trước mùa sinh trưởng. Lầnl tiến hành làm sạch cỏ xới đất xung quanh gốc sâu 15-20 cm vun đất đầy gốc cao 5-10 cm đường kính xung quanh gốc rộng 0 8-lm. Phát dọn sạch dây leo bụi rậm đào hai rãnh sâu 20 cm dài 30 cm đối diện nhau và cách gốc 25 cm. Bón thúc 2kg phân chuồng 100g NPK. Trộn đều phân với đất nhỏ bỏ đều 2 rãnh rồi lấp đầy rãnh. Lần 2 tiến hành tương tự lần một nhưng không bón phân . Chăm sóc năm thứ 2 Lần 1 làm sạch cỏ xới đất xung quanh gốc sâu 20cm vun đất đắp đầy gốc. Đào hai rãnh sâu 20 cm dài 30 cm đối diện nhau lệch với hai rãnh đã đào lần trước và cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
212    6    0    13-08-2020
11    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN