TAILIEUCHUNG - Đa dạng phân loài thực vật

Trong giai đoạn đầu mỗi quốc gia phân chia cây cối theo cách khác nhau và người ta cũng chưa biết đề ra các nguyên tắc và phương pháp phân loại do đó phân loại thực vật cũng chưa thành một môn khoa học nên việc xác định thực vật rất khó khăn: đã có rất nhiều nhà thực vật học cố tìm ra danh pháp chung cho các loài thực vật trên thế giới, cho đến năm 1753 Carolus Liaeus đưa ra cách đặt tên cây bằng 2 từ la tinh gép gọi là danh pháp lưỡng tên. | Lịch sử của việc ra đời hệ thống phân loại thực vật Trong giai đoạn đầu mỗi quốc gia phân chia cây cối theo cách khác nhau và người ta cũng chưa biết đề ra các nguyên tắc và phương pháp phân loại do đó phân loại thực vật cũng chưa thành một môn khoa học nên việc xác định thực vật rất khó khăn: đã có rất nhiều nhà thực vật học cố tìm ra danh pháp chung cho các loài thực vật trên thế giới, cho đến năm 1753 Carolus Liaeus đưa ra cách đặt tên cây bằng 2 từ la tinh gép gọi là danh pháp lưỡng tên HỆ THỐNG PHÂN LOẠI THỰC VẬT CÁC QUY TẮC PHÂN LOẠI HỌC Đơn vị phân loại và bậc phân loại Cách gọi tên các bậc phân loại Các nhà phân lọai học đã chia giới(Regnum) thực vật ra thành những loại sau: Nghành: Divisio Lớp: Classis Bộ: Ordo Họ: Familia Chi( Giống): Genus Loài: Species Trong đó loài là đơn vị cơ bản nhất Ngành(Divisio) là đơn vị phân loại lớn hơn, bao gồm nhiều lớp. Ngành đại diện cho việc gộp nhóm nói chung được công nhận và ở cấp lớn nhất của giới thực vật và các sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT