TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý_Chương 3

Chương 3: Vi xử lý 8088-Intel. Nội dung: Kiến trúc và hoạt động của 8088; Cấu trúc thanh ghi của 8088; Phương pháp quản lý bộ nhớ; Mô tả tập lệnh Assembly. | Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý Ngành Điện tử-Viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng của Hồ Viết Việt, Khoa CNTT-ĐTVT Tài liệu tham khảo [1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997 [2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel Kiến trúc và hoạt động của 8088 - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ khối chức năng Cấu trúc thanh ghi của 8088 Phương pháp quản lý bộ nhớ Mô tả tập lệnh Assembly Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh Tìm và copy các byte lệnh từ bộ nhớ Giải mã lệnh Tạo ra các tín hiệu điều khiển để thực hiện lệnh Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải mã lệnh và thực hiện 1 lệnh Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác nhau là khác nhau Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số nguyên lần chu kỳ máy Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý Kiến trúc và Hoạt động của 8088 Đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN