TAILIEUCHUNG - CHỦ ĐỀ : TẾT VÀ MÙA XUÂN - ĐỀ TÀI : MỪNG TẾT ĐẾN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Bé biết Tết là ngày lễ của dân những ngày này, mọi người sum họp , vui chơi, nghỉ ngơi cùng nhau. - Phát triển khả năng tập trung, chú ý. - Rèn kĩ năng sắp xếp câu chúc qua hình thức viết liễn mừng năm mới. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm : thảo luận, thống nhất ý kiến - Giáo dục trẻ yêu thích ngày lễ của dân tộc. II. CHUẨN BỊ : - Tranh ảnh về các hoạt động ngày tết. - Nhạc - Câu liễn mừng năm mới. . | CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN ĐỀ TÀI MỪNG TẾT ĐẾN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Bé biết Tết là ngày lễ của dân những ngày này mọi người sum họp vui chơi nghỉ ngơi cùng nhau. - Phát triển khả năng tập trung chú ý. - Rèn kĩ năng sắp xếp câu chúc qua hình thức viết liễn mừng năm mới. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm thảo luận thống nhất ý kiến - Giáo dục trẻ yêu thích ngày lễ của dân tộc. II. CHUẨN BỊ - Tranh ảnh về các hoạt động ngày tết. - Nhạc - Câu liễn mừng năm mới. III. TIẾN HÀNH Hoạt động 1 Múa lân - Trò chuyện về một số hoạt động ngày Tết mà bé thường thấy Gợi ý trẻ nói tên một số hoạt động thường diễn ra trong ngày tết - Cho trẻ xem một đoạn băng cảnh múa lân. - Cho trẻ múa lân Hoạt động 2 Tết đang vào nhà - Bé cùng đọc thơ gắn hình ảnh cho bài thơ. Hoạt động 3 Bé làm ông đồ - Mỗi bé có một liễn giấy tập viết một số câu chúc mừng theo mẫu có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0