TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  

Những việc cần làm trước khi bảo vệ ĐATN Ở giai đoạn cuối của khoảng thời gian làm ĐATN, SV sẽ phải làm những việc sau: 1. Chuẩn bị quyển ĐATN 2. Chuẩn bị bản vẽ thuyết trình 3. Chuẩn bị bài thuyết trình 4. Chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hội đồng Chấm ĐATN Sau đây là những yêu cầu và hướng dẫn chi tiết đối với từng việc. Phần cuối của tài liệu này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Cần làm gì để có điểm Thiết kế tốt nghiệp cao?”. 2. Chuẩn bị quyển. | HƯỚNG DẪN BẢO VỆ Đồ ÁN TốT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Người soạn ThS. Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn QTKD Khoa Kinh tế và Quản lý 1. Những việc cần làm trước khi bảo vệ ĐATN Ở giai đoạn cuối của khoảng thời gian làm ĐATN SV sẽ phải làm những việc sau 1. Chuẩn bị quyển ĐATN 2. Chuẩn bị bản vẽ thuyết trình 3. Chuẩn bị bài thuyết trình 4. Chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hội đồng Chấm ĐATN Sau đây là những yêu cầu và hướng dẫn chi tiết đối với từng việc. Phần cuối của tài liệu này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Cần làm gì để có điểm Thiết kế tốt nghiệp cao . 2. Chuẩn bị quyển ĐATN 1. Cần nộp quyển ĐATN theo lịch của Khoa KT QL. 2. Cần trình bày quyển ĐATN theo đúng những yêu cầu của Khoa KT QL và của người hướng dẫn. Những sai sót thường gặp là ở Trang Bìa Trang Phụ bìa Trang Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Trang Nhận xét của người hướng dẫn Trang Nhận xét của người duyệt Mục lục Phụ lục và Tài liệu tham khảo. 3. Những trường hợp sau đây sẽ bị xử lý nặng 1 toàn bộ hoặc phần lớn ĐATN là sao chép của người khác 2 sử dụng số liệu cũ nhưng sửa chữa năm tháng để trở thành số liệu mới 3 nộp ĐATN chậm hơn thời điểm quy định 4 trình bày ĐATN sai quy cách của Khoa KT QL. 4. Thông thường người hướng dẫn sẽ yêu cầu nộp 2 quyển ĐATN 1 quyển nộp cho Hội đồng Chấm ĐATN 1 quyển người hướng dẫn lưu. Quyển nộp cho Hội đồng Chấm ĐATN phải là bản in không được phép là bản photocopy. 5. Người hướng dẫn có quyền và có thể yêu cầu nộp tệp tin file ĐATN thay cho quyển ĐATN hoặc nộp cả quyển ĐATN lẫn tệp tin ĐATN. 6. Ngoài những quyển ĐATN đã nộp SV cần có thêm một bản copy cho riêng mình để chuẩn bị bản vẽ A0 thuyết trình và trả lời câu hỏi. 7. SV có thể hỏi thêm người hướng dẫn về những yêu cầu khi trình bày một ĐATN. 3. Chuẩn bị bản vẽ thuyết trình 1. Theo quy định truyền thống sinh viên sẽ thuyết trình với các bản vẽ A0. Trong trường hợp đặc biệt và được Hội đồng chấm ĐATN cho phép sinh viên có thể sử dụng giấy chiếu transperancies hoặc thuyết trình với máy chiếu kỹ thuật số. Vì tuyệt đại đa số các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN