TAILIEUCHUNG - Bảng mô tả công việc nhân viên thống kê

"Bảng mô tả công việc nhân viên thống kê" cung cấp các thông tin chung về công việc, mục đích công việc, nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn đối với ứng viên. tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỐNG KÊ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý công tác thống kê sản xuất kinh doanh của công ty được giao. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Quản lý công tác thống kê sản xuất toàn công ty. 2. Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng. 3. Thực hiện các công việc khác theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng. 4. Tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất, báo cáo công việc cho Trưởng phòng. 5. Làm packing list. 6. Làm lịch xuất hàng IV/ Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp Trung cấp thống kê hoặc tương đương, Anh văn bằng B, vi tính văn phòng bằng B 2. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, có khả năng sử dụng tiếng Anh cho công việc, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 3 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    8    0    27-11-2020
TÀI LIỆU HOT