TAILIEUCHUNG - Bảng mô tả công việc công nhân sản xuất

"Bảng mô tả công việc công nhân sản xuất" để có thể hiểu thêm về tính chất cũng như những yêu cầu của công việc nhân viên sản xuất. Bên cạnh đó, thông qua việc tham khảo các bạn có thể soạn thảo bảng mô tả công việc nhằm tuyển dụng nhân sự phù hợp với điều kiện và lĩnh vực hoạt động của công ty. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG NHÂN SẢN XUẤT I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng. 2. Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền. 3. Vệ sinh máy vào mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc. 4. Mở máy/Khởi động máy 2 đến 3 lần, nếu phát hiện máy bị hư thì báo ngay cho Tổ bảo trì sửa chữa, tuyệt đối không được tự sửa chữa. 5. Thường xuyên kiểm tra dầu trong máy/ngày. 6. Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động như dây cudoa, bảo hiểm kim. 7. Khi nhận máy, người ngồi máy phải kiểm tra ngay xem máy có bảo hiểm dây cu doa và bảo hiểm kim không. Trường hợp phát hiện thấy máy không có bảo hiểm dây cudoa và bảo hiểm kim thì phải báo ngay cho Tổ bảo trì lắp đặt. 8. Trong khi sử dụng máy, tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của Tổ bảo trì, Tổ trưởng và Nhân viên Kỹ thuật. 9. Khi làm việc, phải đúng vị trí, công đoạn do tổ trưởng sắp xếp, chú ý việc hướng dẫn kỹ thuật của kỹ thuật. 10. Thường xuyên theo dõi số lượng hàng, báo cáo cho Tổ trưởng. 11. Khi phát hiện ra các dạng lỗi phải báo ngay cho Tổ trưởng, Kỹ thuật giải quyết. 12. Tắt máy, tắt điện, vệ sinh máy khi nghỉ giữa ca và ra về. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5 2. Kỹ năng: có khả năng làm loại sản phẩm của Công ty, 3. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong xí nghiệp sản xuất. 4. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp cao. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    7    0    12-08-2020
15    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN