TAILIEUCHUNG - Bảng mô tả công việc nhân viên bảo trì

"Mô tả công việc nhân viên bảo trì" nhằm cung cấp đến ứng viên về thông tin cũng như yêu cầu tuyển dụng của công ty như: mục đích công việc; nhiệm vụ cụ thể; tiêu chuẩn. để có thể soạn thảo cho công ty mình bảng mô tả công việc hiệu quả để có thể tuyển chọn được ứng viên phù hợp. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO TRÌ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Thực hiện hoạt động bảo trì của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Nhận các phiếu sửa chữa từ các bộ phận. - Chuyển TP HCNS xem xét, sau khi nhận lại phiếu sửa chữa thì tiến hành sửa chữa. - Trường hợp chưa sửa chữa được thì báo cho người sử dụng biết, khi nào có thể sửa chữa được. - Sau khi sửa chữa xong, đối với việc sửa chữa do sử dụng dịch vụ thuê ngoài thì phải lập biên bản sửa chữa và nghiệm thu. - Sau khi nghiệm thu xong, chuyển biên bản nghiệm thu cho TP xem xét, sau đó photo một bản cho phòng kế toán để chuẩn bị kế hoạch thanh toán. 2. Đới với việc lắp đặt tài sản: - Khi nhận được giấy đề nghị của các bộ phận, hay thông tin từ TP cần lắp đặt mới một loại tài sản, trang thiết bị thì tổ chức lắp đặt theo yêu cầu. - Trường hợp cần mua thiết bị – tài sản mới thì phải tiến hành báo giá (ít nhất 03 đơn vị báo giá), sau khi duyệt giá xong thì tiến hành lắp đặt. - Lập biên bản bàn giao tài sản với người sử dụng. - Sau khi lắp đặt xong, đối tài sản không cần nghiệm thu thì tiến hành lập biên bản lắp đặt và nghiệp thu ngay. - Đối với loại tài sản cần nghiệm thu, thì chỉ nghiệm thu sau khi tài sản đã sử dụng ổn định (10-30 ngày). - Sau khi nghiệm thu xong, chuyển biên bản nghiệm thu cho TP xem xét, sau đó photo một bản cho phòng kế toán để chuẩn bị kế hoạch thanh toán. 3. Lập phiếu lí lịch máy đối với các thiết bị mới và cập nhật ngay thông tin theo yêu cầu trong phiếu lí lịch máy. 4. Lập danh sách tài sản theo biểu mẫu của công ty, cập nhật thường xuyên các loại tài sản mới. 5. Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hư hỏng cho các loại máy móc trong công ty. 6. Kiểm tra các loại tài sản hàng tháng theo biểu mẫu của công ty. 7. Thừa uỷ quyền Trưởng phòng HCNS giám sát công việc của bảo vệ và giao nhận. 8. Lập lịch bảo trì các loại tài sản trong công ty, phối hợp đơn vị bảo trì thực hiện việc bảo trì thường xuyên và bảo trì đột xuất. 9. Lập kế hoạch công tác và kế hoạch chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng phòng. 10. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Trình độ tương đương Phổ thông trung học trở lên. 2. Biết sử dụng vi tính văn phòng word, excel. 3. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí lắp đặt bảo trì thiết bị. 4. Có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn. 5. Trung thực. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 2 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    5    0    11-08-2020
93    4    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
114    4    0    11-08-2020
111    6    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN