TAILIEUCHUNG - Bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thuật

"Bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thuật" sẽ giúp các ứng viên hình dung được mục đích, tiêu chuẩn và nhiệm vụ cần phải thực hiện khi tham gia công việc nhân viên kỹ thuật. tài liệu để có thể soạn thảo được bảng mô tả công việc với những thông tin rõ ràng và chính xác nhất. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng. 2. Dự trù trang thiết bị của các mã hàng sắp sản xuất 3. Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng. 4. Lập bảng thống kê các mã hàng được thực hiện cho từng bộ phận trong tháng, báo cho bộ phận tài vụ lên bảng lương sản phẩm cho từng mã hàng. 5. Nhận bảng thống kê lương từ bộ phận tài vụ kèm theo bảng qui trình đã được thống nhất phân xuống bộ phận sản xuất. 6. Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện. 7. Điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý. 8. Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân. 9. Đề nghị loại bỏ thao tác thừa. 10. Lập đơn giá của từng mã hàng trình Phó Giám đốc kỹ thuật duyệt. 11. Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mẫu, các góp ý khách hàng 12. Viết qui trình, thiết bị dùng cho từng công đoạn. 13. Tính thời gian cho từng công đoạn (theo bấm thời gian). 14. Kiểm tra bảng nhập công đoạn. 15. Tính năng xuất cho từng công đoạn sản xuất trong 1 giờ,năng suất bình quân cho một lao động, chuyền. 16. Tính tổng số thiết bị cần dùng cho đơn hàng (cho 1 chuyền) 17. Tính các loại gá lắp dùng cho đơn hàng. (cho 1 chuyền). 18. Lập sơ đồ chuyền 19. Giao chi tiêu sản xuất theo qui trình 20. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu hiện vật. 21. Thống kê tất cả các nguyên phụ liệu cần dùng. 22. Sắp xếp các mẫu theo đúng thứ tự từ nguyên liệu đến phụ liệu tránh gây sự nhầm lẩn. 23. Lập bảng phối bộ chi tiết của sản phẩm và minh hoạ ràng vị trí đánh số. 24. Được quyền liên hệ làm việc và yêu cầu khách hàng xác định khi phát hiện ra nguyên phụ liệu nhập về kho sản xuất khác biệt với tài liệu kỹ thuật qui định. 25. Yêu cầu khách hàng ký duyệt bảng màu trước khi sản xuất. 26. Kiểm tra định mức do Phòng KHKD đưa xuống và phản hồi nếu định mức không đúng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh một sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối. 2. Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu. 3. Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. 4. Văn hoá trung cấp trở lên. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    11-08-2020
206    7    0    11-08-2020
73    4    0    11-08-2020
40    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
2    4    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN