TAILIEUCHUNG - Bảng mô tả công việc kế toán hàng hóa

Các bạn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn về lĩnh vực kế toán hàng nhiên, để soạn thảo được bảng mô tả công việc đảm bảo về mặt nội dung, giúp các ứng viên có thể hiểu được tính chất của công việc "Bảng mô tả công việc kế toán hàng hóa". | MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Thêm mã hàng mới 2. Lập phiếu nhập kho (nhập hàng mua) 3. Lập phiếu nhập chi phí 4. Lập phiếu xuất kho kiêm vẫn chuyển nội bộ 5. Lập phiếu xuất hàng trả vay, tặng biếu, bảo hành, chào và nhập lại hàng chào, chi phí 6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và chính xác của tất cả các chứng từ hàng hoá trong toàn Công ty/CN 7. Theo dõi hàng gửi bảo hành 8. Kiểm kê kho hàng hoá và hàng gửi bảo hành 9. Tổng hợp và kiểm tra số liệu hàng hoá 10. Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng hoá IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C Kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm làm kế toán chuyên nghiệp Yêu cầu khác Cẩn thận, kiên trì, chịu khó và hiểu biết về các sản phẩm Công ty/CN đang kinh doanh. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT