TAILIEUCHUNG - Sử dụng tính năng Taskbar trong Windows 7

Sử dụng tính năng Taskbar trong Windows 7 Có lẽ một số bạn còn nhớ, ở Windows , Microsoft đã cho phép hệ điều hành khả năng có thể chạy nhiều chương trình đồng thời, đó thực sự là một thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, việc phát huy thuận lợi khả năng mới này khá khó vì khi đó hệ điều hành chưa cung cấp cho người dùng một phương pháp tốt cho việc theo dõi hoặc chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy. Mặc dù vậy điều này đã thay đổi trong Windows 7. | Sử dụng tính năng Taskbar trong Windows 7 Có lẽ một số bạn còn nhớ ở Windows Microsoft đã cho phép hệ điều hành khả năng có thể chạy nhiều chương trình đồng thời đó thực sự là một thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên việc phát huy thuận lợi khả năng mới này khá khó vì khi đó hệ điều hành chưa cung cấp cho người dùng một phương pháp tốt cho việc theo dõi hoặc chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy. Mặc dù vậy điều này đã thay đổi trong Windows 7 Microsoft đã cung cấp cho chúng ta người dùng một số phương pháp đồ họa rất thú vị cho việc chuyển đổi giữa các cửa sổ hoặc nhiệm vụ đang mở. Rõ ràng Windows Flip 3D tính năng sử dụng chiều sâu thị giác cho phép bạn có được một cách khá thú vị cho việc chuyển đổi cũng như các tính năng chuyển đổi nhiệm vụ mới. Taskbar của hệ điều hành mới này còn nhận được nhiều tính năng mới và được cải thiện chỉ không chỉ dành cho việc chuyển đổi nhiệm vụ mà còn cho phép bổ sung thêm một kho các tính năng khác được thiết kế để cải thiện khả năng sử dụng toàn bộ hệ điều hành. Tuy vậy người dùng rất dễ dàng chỉ đơn giản là tập trung vào các khía cạnh cơ bản của taskbar mà bỏ sót tất cả các tính năng thú vị khác. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết nhất về những gì bạn có thể lợi dụng được từ các tính năng bên trong taskbar của Windows 7. Thumbnail và . Rõ ràng tính năng đồ họa xuất chúng nhất của taskbar chính là Live Thumbnails. Chỉ cần đưa con trỏ chuột của mình qua bất cứ nút nào trên Taskbar khi đó bạn sẽ thấy thumbnail nội dung của cửa sổ. Và do đây là các thumbnail sống nên chúng có thể cho bạn thấy các hoạt động tích cực chẳng hạn như tiến trình trong hoạt động truyền tải một file như thể hiện trong hình A bên dưới. Hình A Tính năng sống trong Thumbnails của Taskbar cho bạn thấy hình ảnh sống của các ứng dụng đang chạy Rõ ràng tính năng Live Thumbnails đã xuất hiện trong Windows Vista nhưng taskbar của Windows 7 xây dựng trên nền tảng đó và cung cấp nhiều tính năng bổ sung thú vị khác.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    7    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
7    6    0    13-08-2020
45    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0