TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Chuyên đề 6 Phân tích hoạt động tài chính nâng cao I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp . Ý nghĩa phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự. | Chuyên đề 6 Phân tích hoạt động tài chính nâng cao I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp . Ý nghĩa phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải qua đó đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau. Do nhu cầu về thông tin tài chính doanh nghiệp rất đa dạng đòi hỏi phân tích hoạt động tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng đối tượng. Điều đó một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích hoạt động tài chính ra đời ngày càng hoàn thiện và phát triển mặt khác cũng tạo ra sự phức tạp trong nội dung và phương pháp của phân tích hoạt động tài chính. Các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm - Các nhà quản lý - Các cổ đông hiện tại và tương lai - Những người tham gia vào đời sống kinh tế của doanh nghiệp - Những người cho doanh nghiệp vay tiền như Ngân hàng tổ chức tài chính người mua trái phiếu của doanh nghiệp các doanh nghiệp khác. - Nhà nước - Nhà phân tích tài chính -. Các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định với mục đích khác nhau. Vì vậy phân tích hoạt động tài chính đối với mỗi đối tượng sẽ đáp ứng các mục tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. Cụ thể @ Phân tích hoạt động tài chính đối với nhà quản lý Là người trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp nhà quản lý hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp do đó họ có nhiều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    10    0    11-08-2020
18    3    0    11-08-2020
297    7    0    11-08-2020
349    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN