TAILIEUCHUNG - 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Phần 1)

200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Phần I 100 câu Câu 1 RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới đây là tín hiệu để a. Mua CP b. Bán CP c. Không mua bán gì cả vì TT đang biến động Câu 2 Người X có mức ngại rủi ro là A 3 và Y có mức ngại rủi ro A 5 vậy a. X có mức bù rủi ro cao hơn Y b. Y có mức bù rủi ro cao hơn X c. Không thể so sánh được. Câu 3 Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả trước là 10 năm ls này tương đương với lãi suất trả sau là a. 11 b. 11 1 c. 21 d. không phương án nào đứng Câu 4 Một điểm A của 1 chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán SML thì điểm này biểu thị a. TT đánh giá cao A b. TT đánh giá thấp A c. Không thể dùng để biết TT đánh giá như thế nào về A từ thông tin trên. Câu 5 Nếu 2 CP có hệ số tương quan lớn hơn 0 thì vẫn có thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 DMĐT để giảm rủi ro của DM đó a. Đúng b. Sai Câu 6 Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh người đầu tư đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi suất đầu tư a. Mua trái phiếu dài hạn bán TP ngắn hạn b. Mua TP ngắn bạn bán TP dài hanh c. Không mua bán gì cả vì TT đang phập phù không ổn định. Câu 7 Rủi ro của đầu tư CK là a. Sự mất mát tiền của khi đầu tư vào CK b. Sự không ổn định của tiền lãi đầu tư sau TTCK c. Không có phương án nào đúng Câu 8 Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào 1 CP có lợi suất mong đợi là 50 . Lãi suất tín phiếu kho bạc là 8 5 . Lãi suất đầu tư bình quân của TT cổ phiếu là 30 . CP đang xem xét có hệ số rủi ro ß gấp 2 lần rủi ro của CP thị trường. Bạn khuyên lãnh đạo nên a. Đầu tư b. Không đầu tư c. Không xác định được và không có lời khuyên Câu 9 Bạn đang sở hữu 1 lượng TP chuyển đổi của VCB. TP này đang được giao dịch ở giá cho 1 TP mệnh giá . Nguời sở hữu TP này được dùng mệnh giá để mua CO VCB khi cổ phần hoá với giá đấu thầu bình quân. Giả sử khi đấu giá để CP hoá VCB có giá đấu thầu bình quân là đ 1 CP. Theo bạn a.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT