TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 5

Các hệ sinh thái về mặt bản chất là bền vững vì chúng có khả năng phân hủy và tái tạo các chất dinh dưởng bằng cách tái sử dụng các yếu tố trong quan hệ. Từ xa xưa, những người nguyên thủy và những nền văn minh cổ xưa không phải đối đầu với những vấn đề về chất thải rắn bởi vì chất thải chủ yếu trong thời kỳ này là những chất thải có nguồn gốc hữu cơ, dễ bị phân hủy bởi các vi sinh vật | kính 9 Ozon là chất khí có khả năng hấp thụ tia cực tím ở tầng O Đúng O Sai đối lư u BÀI 5 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI Y TÉ MỤC TIÊU 1. Trình bày được các vấn đề về phát sinh chất thải rắn và công tác quản lý. 110 2. Nhận biết và phân loại được các loại chất thải rắn và nguồn gốc của chúng. 3. Trình bày được những tác động của chất thải rắn lên môi trường và sức khoẻ con người. 4. Hiểu được các nguyên lý về quản lý chất thải và hạn chế sự phát sinh chất thải. 5. Trình bày được các vấn đề về chất thải rắn y tế và công tác quản lý chất thải y tế. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Các hệ sinh thái về mặt bản chất là bền vững vì chúng có khả nâng phân huỷ và tái tạo các chất dinh dưỡng bằng cách tái sử dụng các yếu tố trong hệ. Từ xa xưa những người nguyên thuỷ và những nền vân minh cổ xưa không phải đối đầu với những vấn đề về chất thải rắn bởi vì chất thải chủ yếu trong những thời kỳ này là những chất thải có nguồn gốc hữu cơ dễ bị phân huỷ bởi các vi sinh vật. Hơn nữa do dân số thế giới trong thời gian này còn ít nên lượng chất thải tạo ra cũng không lớn. Vấn đề chất thải rắn ngày càng trở nên phức tạp hơn khi dân số thế giới ngày càng tâng kèm theo đó là chất thải ngày càng gia tâng về số lượng cũng như chủng loại chất thải hoá học chất thải lỏng chất thải rắn chất thải hạt nhân và các chất thải độc hại. Do vậy các phương pháp kiểm soát và quản lý chất thải rắn có hiệu quả cần phải được áp dụng. 2. ĐỊNH NGHĨA CHAT THẢI RẮN Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thương mại dịch vụ đô thị nông nghiệp công nghiệp xây dựng . Chất thải rắn do hoạt động sinh hoạt đô thị được gọi là chất thải rắn đô thị chất thải rắn do hoạt động công nghiệp được gọi là chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn do hoạt động phòng bệnh và chữa bệnh được gọi là chất thải rắn y tế chất thải rắn do hoạt động sản xuất nông nghiệp được gọi là chất thải rắn nông nghiệp. 3. PHÂN LOẠI VÀ THÀNH PHẨN CHAT THẢI RẮN Hiện nay có nhiều cách phân loại chất thải rắn. Sau đây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT