TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 5)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 5) e. Đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường cho văn bản. Để đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường, bạn chọn đoạn văn bản cần thay đổi chữ, nhấp menu Format Change Case Tại hộp thoại Change Case, bạn có các tùy chọn + Sentence case: Viết hoa ở đầu câu. + Lowercase: viết thường toàn câu. + Uppercase: viết hoa toàn câu. + Title Case: Viết hoa ở mỗi chữ. + Toggle Case: đảo ngược chữ hoa và thường ở từng chữ. Chọn xong bạn nhấp OK để chấp nhận. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 Phần 5 e. Đối kiểu chữ in hoặc chữ thường cho văn bản. Để đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường bạn chọn đoạn văn bản cần thay đổi chữ nhấp menu Format Change Case Tại hộp thoại Change Case bạn có các tùy chọn Sentence case Viết hoa ở đầu câu. Lowercase viết thường toàn câu. Uppercase viết hoa toàn câu. Title Case Viết hoa ở mỗi chữ. Toggle Case đảo ngược chữ hoa và thường ở từng chữ. Chọn xong bạn nhấp OK để chấp nhận thay đổi. f. Thay đối màu sắc. - Để đổi màu cho văn bản bạn chọn đoạn văn bản cầu đổi kích chuột vào dấu ũtrong nút Font Color trên thanh công cụ định dạng rồi chọn màu cần đổi. Để đổi màu cho nền của văn bản bạn chọn menu Format Borders and Shadings tại hộp thoại chọn thẻ Shading chọn màu theo yêu cầu và nhấp OK. g. Sao chép định dạng Để sao chép định dạng văn bản từ vị trí này sang vị trí khác bạn trước tiên đặt con trỏ chuột tại nơi cần sao chép nhấp vào biểu tượng Format PainterS trên thanh công cụ chuẩn khi đó hình dáng con trỏ sẽ được thay đổi thành một cây cọ vẽ nhỏ. kế đến bạn rê chuột vào đoạn văn bản cần dán định dạng sang. để thao tác nhanh bạn cũng có thể dùng kết hợp tổ hợp phím Ctrl Shift C để sao chép và tổ hợp Ctrl Shift V để dán. 13. Canh lề văn bản Để canh lề cho văn bản Word cho bạn 4 kiểu canh lề tương yứng với 4 nút trên thanh công cụ đó là Canh trái Chọn kiêu này khi bạn muôn đoạn văn được canh thẳng hàng bên mép trái khung soạn thảo. Khi chọn nút này thì đoạn văn sẽ được Canh phải canh thẳng hàng bên mép phải khung. Khi nút này được chọn thì các dòng trong Canh giữa đoạn sẽ được sắp cách đều 2 bên mép khung. Canh đều Khi nút này được chọn thì đoạn văn sẽ được canh thẳng ở cả 2 mép khung. 14. Thụt lề văn bản

TÀI LIỆU HOT