TAILIEUCHUNG - Giới thiệu về PowerShell

Windows PowerShell là một trình tiện ích dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mới do Microsoft cung cấp. Tạo sao lại phải nghiên cứu và quan tâm đến PowerShell? | Giới thiệu về PowerShell Nguồn Windows PowerShell là một trình tiện ích dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mới do Microsoft cung cấp. Tạo sao lại phải nghiên cứu và quan tâm đến PowerShell Vì nó là một trình tiện ích kiểu mới khác biệt Tất nhiên mọi tiện ích mới đều được khẳng định là khác so với những cái cũ nhưng PowerShell có một số thành phần thực sự phân biệt được với các trình tiện ích khác. Ở bài này chúng ta sẽ xem xét một số thành phần ngôn ngữ kịch bản của PowerShell và tạo một kịch bản script PowerShell ví dụ từ những thứ dường như rất lộn xộn. Lịch sử vắn tắt của tiện ích dòng lệnh Windows Sau khi Windows NT ra đời trở thành tiện ích dòng lệnh cho Windows. Mặc dù thừa hưởng một số thành phần của người tiền nhiệm DOS nhưng nó vẫn dựa trên một ngôn ngữ kịch bản khá sơ khai sử dụng các file Windows Command .CMD và .BAT . Sự bổ sung của Windows Scripting Host và các ngôn ngữ VBScript JScript đã nâng cao đáng kể tính năng kịch bản cho trình tiện ích. Những công nghệ này là sự kết hợp khá cân bằng giữa tiện ích dòng lệnh nâng cao và môi trường kịch bản. Thực ra vấn đề có thể thao tác được với bao nhiêu file .CMD và Windows Scripting Host không phải là mối quan tâm thực sự. Thứ khiến người ta phàn nàn và bận tâm nhất là hoàn thành một số nhiệm vụ dường như đơn giản. Sử dụng khung làm việc của các công cụ dòng lệnh và kịch bản bất kỳ script ở mức tổng hợp vừa phải cũng đòi hỏi phải có sự kết hợp của cả các lệnh batch Windows Scripting Host và các thực thi độc lập. Mỗi script đều sử dụng các quy ước khác nhau cho quá trình thực thi và yêu cầu phân tích cú pháp trả về dữ liệu. Những biến yếu hỗ trợ trong các giao diện không nhất quán và khả năng truy cập giới hạn thiết lập Windows kết hợp với một điểm yếu khác khiến kịch bản dòng lệnh trở nên khó khăn hơn trong triển khai và sử dụng. Chắc bạn sẽ thắc mắc ngay một điểm yếu khác ở đây là gì Xin thưa rằng đó là văn bản thuần tuý text . Ở những công nghệ này mọi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    1    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN