TAILIEUCHUNG - Kẻ ngoài cuộc tư duy phản biện

Trên thị trường tài chính Việt Nam hiện nay, vai trò cầu nối thông tin giữa thị trường và nhà đầu tư của các phương tiện truyền thông đại chúng rất quan trọng. Tuy nhiên, mức độ niềm tin của nhà đầu tư vào các thông tin do những đơn vị truyền thông cung cấp thường quá cao hoặc quá thấp. Vì vậy, thách thức của một đơn vị truyền thông là xác lập niềm tin hợp lý từ phía những người sử. | Kẻ ngoài cuộc và tư duy phản biện Nguồn Trên thi trường tài chính Việt Nam hiện nay vai trò cầu nối thông tin giữa thị trường và nhà đầu tư của các phương tiện truyền thông đai chúng rất quan trọng. Tuy nhiên mức độ niềm tin của nhà đầu tư vào các thông tin do những đơn vị truyền thông cung cấp thường quá cao hoặc quá thấp. Vì vậy thách thức của một đơn vị truyền thông là xác lập niềm tin hợp lý từ phía những người sử dụng thông tin của mình. Khái niệm niềm tin Nếu ai đã hoặc đang là nhà đầu tư chứng khoán có thể người đó đã từng hoặc sẽ có một lúc nào đó tỏ ra bực bội khi đọc hoặc nghe một thông tin phân tích thị trường trên phương tiện thông tin đại chúng mà theo bản thân mình là lá cải được đưa ra bởi những người không biết có đầu tư chứng khoán không mà viết lung tung . Tâm lý này sẽ lại càng phổ biến trong những trường hợp thị trường đang nóng lên rất nhanh và rất lạc quan lại có ai đó đứng ra bảo thị trường đang tiềm ẩn rủi ro . Đây chính là một mặt trong lý thuyết về cảm xúc trong thị trường tài chính emotions in finance thể hiện sự thiếu niềm tin của các nhà đầu tư đối với những tin tức không được tốt đẹp lắm mà phương tiện truyền thông đưa ra. Rủi thay đôi khi những người dám đứng ra thọc gậy bánh xe đầu tiên này lại đúng ví dụ như trường hợp một số tờ báo như Time Newsweek New York Times và The Guardian đăng các bài viết thể hiện sự nghi ngờ về cơn sốt công ty dotcom vào những năm cuối thế kỷ 20. Thế nhưng nhiều bài báo tiên phong và quyển sách mang tính đột phá lúc đó - Irrational Exuberance cũng chẳng được tán thưởng ngay là cảnh báo đúng mà đã bị thị trường cho là góp phần gây ra sự sụp đổ của các công ty dotcom bắt đầu từ đầu năm 2000. Đây là một mặt của tâm lý thiếu niềm tin và thiếu thiện cảm đối với một số bài viết mang tính đi ngược thị trường. Ngược lại đôi khi công chúng đầu tư lại đặt niềm tin rất lớn vào những bài viết mà nguồn thông tin không đáng tin cậy. Đó là trường hợp của những bài viết mang tính đẩy giá cổ phiếu marketing .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2