TAILIEUCHUNG - Nuôi bò thịt chất lượng cao

Muốn chăn nuôi bò thịt đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, cần quan tâm đến những vấn đề cơ bản như: Giống, tuổi, giới tính, khối lượng lúc giết mổ, dinh dưỡng và phương thức vỗ béo. | IKT A 1 Jl J 1 1 Nuôi bò thịt chât lượng cao Nguồn Muốn chăn nuôi bò thịt đạt được năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao cần quan tâm đến những vấn đề cơ bản như Giống tuổi giới tính khối lượng lúc giết mổ dinh dưỡng và phương thức vỗ béo. 1. Giống Hiện nay trên thế giới nhiều giống bò có tỷ lệ thịt xẻ tới 70 tỷ lệ thịt tinh trên 50 giá trị dinh dưỡng thịt rất cao và rất thơm ngon. Ngoài các giống bò chuyên thịt ở các cơ sở chăn nuôi bò sữa người ta cũng chọn lọc những bê đực khỏe mạnh đưa vào nuôi dưỡng với một chế độ thích hợp để vỗ béo và giết mổ. Đây cũng là những nguồn cung cấp sản phẩm thịt bò chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng thịt bò. 2. Tuổi Tuổi giết mổ khác nhau thì chất lượng thịt cũng khác nhau Bê và bò tơ cho thịt màu nhạt ít mỡ thịt mềm và thơm ngon hơn. Bò lớn tuổi cho thịt màu đỏ đậm nhiều mỡ thịt dai hơn và tất nhiên là không thơm ngon bằng thịt bê tơ. Tỷ lệ các cơ quan nội tạng sẽ giảm theo tuổi và ngược lại độ béo sẽ tăng dần lên. 3. Giới tính 4. Dinh dưỡng và phương thức vỗ béo Dù vỗ béo theo phương thức nào vỗ béo sớm hay vỗ béo muộn đối với bò thịt trước khi giết mổ bắt buộc phải có công đoạn vỗ béo. Vỗ béo là dùng biện pháp dinh dưỡng chăm sóc nuôi dưỡng làm cho khối lượng con vật tăng nhanh và phẩm chất thịt được cải thiện. Thời gian vỗ béo tùy thuộc vào phương thức vỗ béo thức ăn giống độ béo của bò. Thời gian vỗ béo quá ngắn thì thịt sẽ nhiều nước thời gian vỗ béo thích hợp thì chất lượng thịt sẽ cao hơn. Khẩu phần thức ăn vỗ béo cho bò giàu đạm và nhiều sắt thì thịt bò sẽ đỏ đậm khẩu phần thức ăn có nhiều bột bắp thì mỡ bò sẽ vàng thịt thơm ngon và khẩu phần thức ăn có tỷ lệ các phụ phẩm công nghiệp thì thịt bò có thớ lớn và nhiều mỡ giắt mỡ giữa các lớp thịt . Kỹ thuật chăn nuôi thâm canh bò thịt hiện nay là chọn lọc những bê khỏe mạnh của các giống cao sản chuyên thịt đưa vào nuôi dưỡng với chế độ thâm canh cao để đạt được khối lượng giết mổ cao nhất ở giai đoạn bê sinh trưởng với cường độ cao nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN