TAILIEUCHUNG - Nuôi vịt sinh sản bằng phương pháp chăn thả

Nuôi vịt giống sinh sản chăn thả tốt nhất chọn các giống vịt thịt, vịt đẻ trứng thương phẩm có thể chọn loại vịt sau giai đoạn úm vịt con. Các giống vịt cỏ, vịt bầu chăn thả tìm mồi giỏi thích ứng thời tiết nắng, mưa. | Nuôi vịt sinh sản băng phương pháp chăn thả Nguồn Nuôi vịt giống sinh sản chăn thả tốt nhất chọn các giống vịt thịt vịt đẻ trứng thương phẩm có thể chọn loại vịt sau giai đoạn úm vịt con. Các giống vịt cỏ vịt bầu chăn thả tìm mồi giỏi thích ứng thời tiết nắng mưa. Nuôi vịt gột 3 tuần tuổi Cho ăn thóc ngô tấm và tôm tép cua. vịt tự tìm mồi thêm khi được chăn thả ra đồng. - 1-3 ngày đầu mới nở Cho ăn cơm với ít ngô mảnh nấu chín khoảng 4kg gạo cho 100 con. Cơm ngô chín rải đều trên nilon phên cót cho vịt ăn. Khi ăn rải ít thức ăn đến khi vịt ăn hết thì rải cho ăn tiếp cho vịt ăn 4-5 lần ngày trong đó có 1 bữa 9 - 10 giờ tối cho uống nước đầy đủ. - 4-10 ngày Tập cho ăn tôm tép ruột ốc luộc và các loại rau bèo thái nhỏ rau diếp bắp cải. 4 bữa ngày. - 11-16 ngày Cho ăn cơm trộn tăng dần gạo tấm và các loại rau tăng tôm tép cua thức ăn động vật chiếm 1 3 lượng thức ăn trong ngày. - 17 ngày tuổi Tập cho ăn 1 4 thóc bung đã luộc nứt vỏ gạo tấm sau đó tăng dần thóc bung 1 3 rồi 1 2. - 24 ngày tuổi đến 27 ngày tuổi Cho ăn thóc sống trộn vào gạo và thóc bung khi vịt được 27 ngày tuổi cho ăn thóc sống hoàn toàn với mồi thức ăn protein các loại mồi tanh rau bèo. Nuôi vịt giai đoạn hậu bị Nếu vịt vào tuổi hậu bị đúng khi hết mùa vụ chỉ cho ăn hạn chế cầm xác . Hàng ngày cho ăn hoa cỏ cua tôm ốc. và 50g-80g thóc tùy số lượng mồi vịt kiếm được. Thời gian này kéo dài 4 tháng liên tục. Tiếp đến cho vịt đi kiếm mồi nhiều hơn cho ăn thêm 80-120g thóc con ngày. Nuôi vịt đẻ Chăn thả đàn vịt chủ yếu dựa vào 2 vụ lúa chín là 2 vụ cho vịt đẻ rộ khoảng 8 tháng. Sau 4 tháng đẻ liền vịt yếu hơn tỉ lệ đẻ giảm dần. Vì vậy cần tính ngày dập vịt để tính toán cho vụ sau. Dập vịt cả đàn cho ngừng đẻ là tốt nhất bằng cách cho vịt mái nhịn ăn 1-2 ngày chỉ cho uống nước. Sau 2 ngày vịt nhịn đói nhổ hết lông cánh cả đàn để về sau cả đàn cùng mọc lông cánh và cùng vào đẻ tiếp đó quây vịt lại không cho đi ăn khoảng 4 ngày cho vịt ăn no sau đó tiêp tục cho đi chăn đồng chỉ cho ăn thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT