TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện não tâm đồ EEG_Phần 3

EEG bình thường khi thức gồm: Nhịp alpha; Hoạt động beta; Nhịp mu. Nhịp alpha: là đặc điểm nổi bật nhất của điện não đồ trưởng thành bình thường. Nhịp alpha bình thường có các đặc điểm sau: Tần số: 8-12 Hz. Vị trí: ưu thế ở vùng sau. Hình dáng: có nhịp, đều, hình sin. Biên độ: thường 20-100 mV. Phản ứng: tốt nhất khi nhắm mắt và giảm khi mở mắt. | EEG BÌNH THƯỜNG KHI THỨC Gồm Nhịp alpha Hoạt động beta Nhịp mu cm DÌ MUI Tl II PrYMf Kl II TUII Pr EEG BINH I HƯỜNG KHI I Hub Nhịp alpha là đặc điểm nổi bật nhất của điện não đồ trưởng thành bình thường. Nhịp alpha bình thường có các đặc điểm sau Tần số 8-12 Hz. Vị trí ưu thế ở vùng sau. Hình dáng có nhịp đều hình sin. Biên độ thường 20-100 mV. Phản ứng tốt nhất khi nhắm mắt và giảm khi mở mắt. cm PĩMI_ I TI II PHMn KI II TI II ÍT ttb BIINH I nƯỜNG KHI I nuC Hoạt động beta Tần số 13 Hz thường 18-25 Hz. Vị trí thường trán-trung tâm. Hình dáng có nhịp tăng giảm và cân xứng. Biên độ thường 5-20 mV. Phản ứng thường tăng trong giai đoạn giấc ngủ I và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    12-08-2020
5    9    0    12-08-2020
68    5    0    12-08-2020
6    2    0    12-08-2020
219    2    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0