TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý giao thông Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp 2. tục Giấy phép thi công Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép thi công bản chính Thành phần hồ sơ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ 2. có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13 2005 TT-BGTVT bản chính Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có bình đồ sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công 3. trắc dọc trắc ngang đại diện khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào hoặc mép ngoài rãnh dọc kết cấu công trình xin xây dựng . Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông thời gian thi công bản 4. chính Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành . đường bộ có yêu cầu sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN