TAILIEUCHUNG - Giáo trình báo chí điều tra part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình báo chí điều tra part 4', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Btìo cut fllèu ĨRÍ1 trong các lĩnh vực hoạt động da dạng nhất để phục vụ công tác của mình . Đặc điểm của hoạt động điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật thể hiện ở việc chỉ nhằm vào những hành động vi phạm pháp luật các vụ trọng án chứ không phải những bí ẩn lịch sử mà nhà báo có thể rất quan tâm . Về nguyên tắc có thể không khó khăn lắm trong việc phân biệt sự khác nhau giữa hoạt dộng điều tra trong nghiệp vụ báo chí với những công việc điều tra trong khuôn khố hoạt động thông thường và ở mức độ quan hệ thông thường giữa các công dân trong sản xuất và đời sông sinh hoạt thường ngày. Cũng có thể nói như vậy về việc phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động điều tra của báo chí với hoạt động điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy vậy vẫn không loại trừ khả năng nhầm lẫn khi kết luận về tính chất của hàng loạt bài báo được công bố. Trước hết những sai lầm này thường xảy ra vì đôi khi kết quả điều tra trên các bài báo được công bố là kết quả điều tra của những cá nhân cơ quan bảo vệ pháp luật hoặc của các chuyên gia nào đó chứ tuyệt nhiên không phải là của các nhà báo. Những cơ quan bảo vệ pháp luật có đầy đủ quyền hạn công bố trong trường hợp cần thiết thông tin khai thác được để vạch trần hoạt động phạm tội của ai đó. Nhưng đây luôn là thông tin 136 PHẤNI B li ữ EH í B lế u TRHI ftm 0 T T HE LGm HOB T Bp n G cú a p Him TI g n T Hổ n G T m 1 CHil ne khai thác được không phải trong hoạt động nghiệp vụ báo chí mà là trong hoạt động bảo vệ pháp luật được thực hiện bằng những biện pháp đặc biệt. Thông thường nhà báo không thể sử dụng những biện pháp nghiệp vụ như vậy. Đây là vấn đề rõ ràng nêu như chúng ta nhớ lại danh mục những phương pháp là công cụ hàng ngày của nhà điều tra thực hiện hoạt động bảo vệ pháp luật. Nhà báo có thể sử dụng chính những kết quả điều tra của các nhà điều tra làm việc tại các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hiện nay công tác điều tra đã trở thành hoạt động khá phổ biến trong nghề báo. Là một nhà báo điều tra nghĩa là phải phấn đâu để trở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.