TAILIEUCHUNG - Thụ thể và Thuốc

Sự đa dạng về cấu trúc hoá học của thuốc không song hành với sự đa dạng của thụ thể mà nó tương tác. | Thuốc tác động lên men ngoại bào .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.