TAILIEUCHUNG - Chương I: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản về cảm biến

Tham khảo tài liệu 'chương i: các khái niệm và đặc trưng cơ bản về cảm biến', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương I CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG cơ BẢN . Khái niệm và phân loại cảm biến . Khái niệm Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vật lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng điện có thể đo và xử lý được. Các đại lượng cần đo m thường không có tính chất điện như nhiệt độ áp suất . tác động lên cảm biến cho ta một đặc trưng s mang tính chất điện như điện tích điện áp dòng điện hoặc trở kháng chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo. Đặc trưng s là hàm của đại lượng cần đo m s F m Người ta gọi s là đại lượng đầu ra hoặc là phản ứng của cảm biến m là đại lượng đầu vào hay kích thích có nguồn gốc là đại lượng cần đo . Thông qua đo đạc s cho phép nhận biết giá trị của m . . Phân loại cảm biến Các bộ cảm biến được phân loại theo các đặc trưng cơ bản sau đây - Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích bảng . Bảng Hiện tượng Chuyển đổi đáp ứng và kích thích Hiện tượng vật lý - Nhiệt điện - Quang điện - Quang từ - Điện từ - Quang đàn hồi - Từ điện - Nhiệt từ. Hoá học - Biến đổi hoá học - Biến đổi điện hoá - Phân tích phổ . Sinh học - Biến đổi sinh hoá - Biến đổi vật lý - 5- - Hiệu ứng trên cơ thể sống . - Phân loại theo dạng kích thích bảng Bảng Âm thanh - Biên pha phân cực - Phổ - Tốc độ truyền sóng . Điện - Điện tích dòng điện - Điện thế điện áp - Điện trường biên pha phân cực phổ - Điện dẫn hằng số điện môi . Từ - Từ trường biên pha phân cực phổ - Từ thông cường độ từ trường - Độ từ thẩm . Quang - Biên pha phân cực phổ - Tốc độ truyền - Hệ số phát xạ khúc xạ - Hệ số hấp thụ hệ số bức xạ . Cơ - Vị trí - Lực áp suất - Gia tốc vận tốc - úng suất độ cứng - Mô men - Khối lượng tỉ trọng - Vận tốc chất lưu độ nhớt . Nhiệt - Nhiệt độ - Thông lượng - Nhiệt dung tỉ nhiệt . Bức xạ - Kiểu - Năng lượng - Cường độ . - 6- - Theo tính năng của bộ cảm biến bảng Bảng - Độ nhạy - Độ chính xác - Độ phân giải - Độ chọn lọc - Độ tuyến tính - Công suất tiêu thụ - Dải tần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.