TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hiệp Đức

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hiệp Đức’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 THỜI GIAN LÀM BÀI 45 phút TT Đơn Nhận biết Thông hiểu 1 III. An . Nguyên Nhận biết toàn điện nhân gây tai - Nêu được một nạn điện số nguyên nhân gây tai nạn C1 điện. Thông hiểu Nhận biết được nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện. . Biện pháp Nhận biết an toàn điện Trình bày được một số biện pháp an toàn C3 18 14 điện C4 C2 Vận dụng cao Đề xuất một số biện pháp an toàn điện 2 IV. Kĩ . Mạch điện Nhận biết C9 19 13 thuật điện - Trình bày C5 C10 11 được cấu trúc chung của mạch điện. - Kể tên được một số thành phần chính trên mạch điện. Thông hiểu Mô tả được chức năng của các bộ phận chính trên mạch điện . Mạch điện Nhận biết điều khiển đơn - Trình bày C6 7 8 giản cảm biến được khái niệm và mô đun mạch điện điều cảm biến khiển C12 15 - Nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản. Thông hiểu - Phân loại được một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản. - Mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản. - Mô tả được quy trình lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến. Vận dụng - Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản. - Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng một mô đun cảm biến ánh sáng nhiệt độ độ ẩm . Vận dụng cao - Lắp ráp được các mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng nhiệt độ độ ẩm . Tổng MA TRẬN ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 THỜI GIAN LÀM BÀI 45 phút tổng điểm Nội T dun ổ TT g Đơn n kiến vị g thức kiến Nhậ Thôn Vận Vận Số thức n g dụng dụng CH Thời biết hiểu cao gian phút Thời Thời Số CH Thời Thời Số CH gian Số CH gian gian Số CH gian Phút Phút Phút Phút Chương . 1 1 5 III. AnNguyên toàn nhân gây điện tai nạn 1 điện . Biện 3 4 5 2 4 0 1 10 pháp an toàn điện Chương Mạch 4 6 0 2 4 0 IV. Kĩ điện Thuật Mạch 3 4 5 2 4 0 1 6 5 điện điện điều khiển 1 đơn giản Cảm biến và mô đun cảm biến Tổng 12 16 5 6 12 1 6 5 1 10 15 4 Tỉ lệ 15 4 45 40 30

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.