TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Chu Văn An, Hội An

Với “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Chu Văn An, Hội An” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7. Số câu hỏi theo mức độ nhận Nội thức dung Đơn vị kiến TT Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá Vận kiến thức Nhận Thông Vận dụng thức biết hiểu dụng cao . Vai trò Nhận biết triển vọng - Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con 2 của chăn người và nền kinh tế. nuôi - Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt Nam. Nhận biết - Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta 1 Các loại gia súc gia cầm . vật nuôi - Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước 2 1. Mở đặc trưng ở ta gia súc gia cầm . đầu về nước ta Thông hiểu 1 chăn So sánh được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi đặc nuôi trưng vùng miền ở nước ta. Nhận biết - Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta. 1 Thông hiểu Phương - Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn 1 TL thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. nuôi Vận dụng cao Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở địa phương. Nhận biết - Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng chăm sóc vật 1 nuôi. - Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng chăm sóc 2 vật nuôi non vật nuôi đực giống vật nuôi cái sinh sản. Nuôi Thông hiểu dưỡng - Trình bày được kĩ thuật nuôi chăm sóc cho một loại vật nuôi 2 chăm sóc phổ biến. vật nuôi - So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản. Vận dụng 2. Nuôi Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi dưỡng vào thực tiễn của gia đình địa phương. chăm sóc và Nhận biết phòng - Trình bày được vai trò của việc phòng trị bệnh cho vật nuôi. trị bệnh - Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi. 3 cho vật Thông hiểu nuôi - Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi. Phòng - Trình bày được kĩ thuật phòng trị bệnh cho vật nuôi phổ biến trị bệnh cho - Nêu được những việc nên làm không nên làm để phòng bệnh 3 vật nuôi cho vật nuôi. Vận dụng -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.