TAILIEUCHUNG - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng xe điện của khách hàng trẻ tại Hà Nội: Bằng chứng thực nghiệm từ hồi quy đa biến

Nghiên cứu có mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định sử dụng xe máy điện của khách hàng trẻ tại Hà Nội. Thông qua bộ dữ liệu sơ cấp từ 311 khách hàng trẻ, kết quả đánh giá thang đo và kiểm định giả thuyết nghiên cứu cho thấy ý định sử dụng xe điện chịu sự ảnh hưởng của mối quan tâm đến môi trường, chuẩn chủ quan, giá cả hợp lí, tinh thần đổi mới và kiến thức về sản phẩm. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG XE ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG TRẺ TẠI HÀ NỘI BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HỒI QUY ĐA BIẾN Nguyễn Thị Dung Trần Thị Hiền Phạm Vũ Hải Lương Thị Ngọc Huyền Phạm Nguyễn Trang Hiền Vũ Tuấn Dương Trường Đại học Thương mại Email vutuanduong@ Tóm tắt Nghiên cứu có mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định sử dụng xe máy điện của khách hàng trẻ tại Hà Nội. Thông qua bộ dữ liệu sơ cấp từ 311 khách hàng trẻ kết quả đánh giá thang đo và kiểm định giả thuyết nghiên cứu cho thấy ý định sử dụng xe điện chịu sự ảnh hưởng của mối quan tâm đến môi trường chuẩn chủ quan giá cả hợp lí tinh thần đổi mới và kiến thức về sản phẩm. Trong khi đó cảm nhận rủi ro về nhãn hiệu được chứng minh là rào cản lớn đến ý định sử dụng của khách hàng. Những kết quả nghiên cứu đã được thảo luận và trở thành nền tảng đề xuất một số hàm ý cho các bên liên quan như doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Từ khóa hành vi thân thiện với môi trường khách hàng trẻ tiêu dùng bền vững xe điện ý định sử dụng xe điện. 1. Giới thiệu Trong bối cảnh hiện nay việc con người khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản nguyên nhiên vật liệu đã gây ra tình trạng mất cân bằng hệ sinh thái dẫn đến nhiều khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Theo một kết quả đo lường về vấn đề ô nhiễm môi trường của tổ chức công nghệ IQAir mức độ ôi nhiễm không khí hằng năm ở khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt quá giá trị hướng dẫn của WHO trong đó chỉ có 6 quốc gia đáp ứng được hướng dẫn của WHO lần lượt là Úc Estonia Phần Lan Grenada Iceland và New Zealand trong khi đó nồng độ trung bình tại Việt Nam cao gấp lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO IQAir 2022 . Với tình hình đó xe điện đã và đang trở thành một xu hướng tiêu dùng xanh thu hút được lượng lớn sự quan tâm của công chúng đây chính là một bước tiến quan trọng hướng tới một .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.