TAILIEUCHUNG - Đạo lý nghề và trào lưu nhà báo salon

"Khi phần lớn nhà báo vào nghề tay ngang thì đến bao giờ những giá trị đạo đức nghề báo mới thực sự hiện hình thành từng trang báo? Phải chăng chuyên nghiệp hóa chỉ là chuyện lý thuyết? " - ý kiến của tác giả Nguyễn Đức An trong phần cuối cùng của bài viết: "Báo chí VN, đường đến chuyên nghiệp còn xa" | Đạo lý nghề và trào lưu nhà báo salon Khi phần lớn nhà báo vào nghề tay ngang thì đến bao giờ những giá trị đạo đức nghề báo mới thực sự hiện hình thành từng trang báo Phải chăng chuyên nghiệp hóa chỉ là chuyện lý thuyết - ý kiến của tác giả Nguyễn Đức An trong phần cuối cùng của bài viết Báo chí VN đường đến chuyên nghiệp còn xa Trào lưu nhà báo salon đang phát triển mạnh ở VN Nguồn itsvn Mờ ảo đạo lý nghề nghiệp Vì sở hữu một hệ thống kiến thức chuyên dụng nhà chuyên nghiệp thường được làm việc độc lập và tự do quyết định sản phẩm dịch vụ mình làm ra. Trong nghề báo tính tự quyết này không tuyệt đối như ông bác sĩ xét bệnh vì sản phẩm cuối cùng là kết quả lao đông tập thể. Nhưng vai trò cá nhân trong từng công đoạn nhất là trong khai thác dữ kiện và viết đều tương đối độc lập. Để sự tự quyết này không bị lạm dụng và làm tổn hại lợi ích công chúng cần một quy chế đạo lý chi phối nó nhằm giúp nhà chuyên nghiệp luôn ý thức rằng Quyền lực họ đang có chính là do cộng đồng ban cho để họ hành nghề tốt chứ không phải để phục vụ cho một cá nhân nào. Quy chế đạo lý là hệ thống lý luận đạo đức để nhà chuyên nghiệp áp dụng trong khi hành nghề chứ không phải đạo đức thông thường kiểu như hiền lành thương người . Đạo đức nghề nghiệp lắm khi xung đột với đạo đức thông thường. Chẳng hạn một công chức nghèo đang cần tiền gấp .