TAILIEUCHUNG - Tiến trình bờ biển

Sóng được sinh ra bởi những cơn gio ngoài khơi Kích thước của sóng sinh ra phụ thuộc vào: – Vận tốc của gió. – Khoảng thời gian gió thổi. – Khoảng cách gió thổi xuyên qua bề mặt của nước. | Tiến trình bờ biển Sóng Khái niệm Sóng được sinh ra bởi những cơn gio ngoài khơi Kích thước của sóng sinh ra phụ thuộc vào: Vận tốc của gió. Khoảng thời gian gió thổi. Khoảng cách gió thổi xuyên qua bề mặt của nước. 2. Tiến trình bờ biển Sóng Hình dạng cơ bản của sóng Trong khu vực bão hoạt động, sóng biển sinh ra với hình dạng và kích thước rất khác nhau, nhưng vì chúng di chuyển liên tục từ nơi phát ra nên chúng được xếp vào những nhóm sóng giống nhau. Những tham số quan trọng là: Chu kì sóng (wave period): Độ dài sóng hay bước sóng (wave length): Độ cao sóng (wave height): * hình dạng của sóng di chuyển qua các lới nước 2. Tiến trình bờ biển Sóng Khúc xạ sóng Sự khúc xạ sóng là hiện tượng khi sóng càng tiến vào gần bờ có xu thế đổi hướng sao cho khi đến bờ thì thẳng gốc với bờ. Chiều dài sóng càng lớn thì tác dụng khúc xạ càng mạnh Sóng có thể phá hủy bờ hoặc tích tụ bùn cát vì vậy bờ biển có xu thế san bằng. Khúc xạ sóng Năng lượng sóng: Khi vào bờ sóng bị vỡ ra và năng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN