TAILIEUCHUNG - Quản trị quốc gia

Quốc gia được quản trị không chỉ bởi Chính phủ. Muốn phòng và chống tham nhũng, làm sạch và mạnh bộ máy nhà nước, chí ít cần tới sự tham gia của một nền kinh tế với các công ty minh bạch, một giới báo chí có trách nhiệm định hướng dư luận và ngàn vạn hiệp hội dân sự giúp người dân | Quản trị Quốc gia - Một việc của toàn dân Nguồn Quốc gia được quản trị không chỉ bởi Chính phủ. Muốn phòng và chống tham nhũng làm sạch và mạnh bộ máy nhà nước chí ít cần tới sự tham gia của một nền kinh tế với các công ty minh bạch một giới báo chí có trách nhiệm định hướng dư luận và ngàn vạn hiệp hội dân sự giúp người dân nhận biết và học cách bảo vệ lợi quyền. Sau hai thập kỷ đổi mới Việt Nam đã đi qua luật chơi mới giữa bốn tác nhân Nhà nước Thị trường Báo chí và Xã hội dân sự Một nhà nước đang chuyển đổi T ừ một nhà nước bao cấp giữ mọi độc quyền kinh tế và quản lý xã hội toàn diện thời kế hoạch hóa tập trưng tư duy về một nhà nước nhỏ nhưng mạnh và có năng lực phản ứng đã ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Chính quyền hành pháp Trung ương đã được thu nhỏ từ 39 xuống còn 26 bộ Chính quyền địa phương cấp tỉnh với 20-25 sở và chính quyền cấp quận huyện với không quá 15 phòng chuyên môn. Từng bước tiến tới xã hội hóa dịch vụ công đội ngũ công chức hành chính đã tách dần khỏi khối sự nghiệp. Thêm nữa Việt Nam ra tiến hành tản quyền nhanh chóng các địa phương ngày càng có nhiều quyền tự chủ trong xây dựng và thực thi ngân sách cũng như các chính sách kinh tế. Quy trình tham vấn sự tham gia của người dân trong xây dựng và giám sát thực thi chính sách gia tăng. Từ địa phương tới Trung ương cơ quan hành pháp tìm kiếm những kênh đa dạng nhằm đối thoại với người dân từ cộng đồng doanh nghiệp các nhóm lợi ích đến cụm dân cư. Tư duy lại nhà nước từ cai trị hướng tới phục vụ quan chức và người dân Việt Nam đang học cách xây dựng luật chơi bình đẳng như những đối tác trong cuộc đối thoại giữa công và tư. Sức mạnh của Thị trường Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống pháp luật tăng tính cụ thể khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật. Việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN