TAILIEUCHUNG - LOÉT MOOREN

Về nguyên nhân :chưa được rõ ,nghi ngờ là một loại bệnh miễn dịch đươc Mooren môtả từ năm 1876. Đặc điểm -Loét mãn tính ở vùng rìa ,đào lõm giác mạc thành vòng tiến tới thủng giác mạc . -Khoảng 60%-80% là ở một mắt -Hay gặp ở người lớn tuổi Để tự nhiên không điều trị tổn thương sẽ xâm chiế toàn bộ giác mạc trí khởi phát : *Bất cứ một đoạn nào của rìa giác mạc ,có thể là từ một ổ thoái hoá san hô,một hay nhiều ổ viêm đục trắng do thâm nhiễm phát triển lối. | LOET MOOREN 1. về nguyên nhân chưa được rõ nghi ngờ là một loại bệnh miễn dịch đươc Mooren môtả từ năm 1876. Đặc điểm -Loét mãn tính ở vùng rìa đào lõm giác mạc thành vòng tiến tới thủng giác mạc . -Khoảng 60 -80 là ở một mắt -Hay gặp ở người lớn tuổi Để tự nhiên không điều trị tổn thương sẽ xâm chiế toàn bộ giác mạc 2. Vị trí khởi phát Bất cứ một đoạn nào của rìa giác mạc có thể là từ một ổ thoái hoá san hô một hay nhiều ổ viêm đục trắng do thâm nhiễm phát triển lối liền nhauthành lốet hình lưỡi liềm .Hoặc ở ngay đầu mộng của góc trong đó là do một tiến trình Loét -mộng giả -loét tiến triển ở đầu mộng. 3. Đặc điểm ở loét -Từ một hay nhiều ổ ở vùng rìa phát triển lối liến nhau thành hình lưỡi liềm .Loét sẽ tiến triển từ hai đầu của liềm tién đến hết chu vi giác mạc chỉ chừa lại một đảo ở trung tâm - Do bản chất là loét tiêu mô ổ loét đào sâu xuống mép hai bên cuộn lại thành kiểu hàm ếch -Đáy ổ là mô liên kết và tân mạch xâm nhập -Hai đầu ổ loét là hai vùng mạch cương tụ mạnh nhất . -Kết mạc lân cận thâm nhiễm dày lên thành bờ thành luống -Giác mạc ở phần còn lại ít thẩm lậu trong chứ không đục như các loét khác của giác mạc. -Nếu lâu dài sẽ loét hết diện tích giác mạc . bệnh học Không thấy có yếu tố di truyền rõ rệt ngày nay cho là do miễn dịch .Tuy nhiên bệnh nhân loét mooren có địa tạng dị ứng rõ thường có viêm kết mạc hột . Theo các tác giả Mỹ bệnh nhân có cơ địa dị ứng bệnh nhân bị nhiễm chlamydia .dẫn đến kích hoạt các tế bào viêm ở kết giác mạc Lymphocyte Plasmocyte xuất các men chollagenase cathepsin tiêu mô. -Suppressor T cellở máu ngoại vi của bệnh nhân tăng . -Có yếu tố ức chế đại thực bào chứng minh sự miễn dịch tế bào đối với kháng nguyên giác mạc Macrophage inhibitor factor testing -Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho thấy co immonoglobulin ở kết mạc -Phức hợp miễn dịch lưu thông cao đáng kể so với nhóm chứng . trị Điều trị bằng ức chế miễn dịch tương đối tốt Điều trị nội khoa kiềm chế sự tiết men tiêu mô bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN