TAILIEUCHUNG - Thước đo nào cho marketing kết nối? Sự phát triển của công nghệ truyền thông,

Thước đo nào cho marketing kết nối? Sự phát triển của công nghệ truyền thông, đặc biệt là internet đã làm thay đổi và “biến dạng” các hình thức word of mouth truyền thống . Các thuật ngữ viral marketing (marketing lan truyền), buzz marketing (marketing tin đồn) ngày càng trở nên phổ biến. Theo Justin Kirby và Paul Marsden, hai tác giả của cuốn Connected Marketing - The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution (Elsevier Ltd. xuất bản năm 2006), điểm khác biệt của các khái niệm này chính là, word of mouth nhấn mạnh tới phương pháp giao. | mi . r. - Al 1 J 1 Á Thước đo nào cho marketing kêt nôi Sự phát triển của công nghệ truyền thông đặc biệt là internet đã làm thay đổi và biến dạng các hình thức word of mouth truyền thống . Các thuật ngữ viral marketing marketing lan truyền buzz marketing marketing tin đồn . ngày càng trở nên phổ biến. Theo Justin Kirby và Paul Marsden hai tác giả của cuốn Connected Marketing - The Viral Buzz and Word of Mouth Revolution Elsevier Ltd. xuất bản năm 2006 điểm khác biệt của các khái niệm này chính là word of mouth nhấn mạnh tới phương pháp giao tiếp truyền thống trực tiếp giữa người với người còn buzz marketing bổ sung vai trò của truyền thông trong việc tạo ra sự bàn tán tích cực về thương hiệu và viral marketing thì tập trung vào sự lan truyền thông tin trên thế giới trực tuyến internet weblog instant messege web review rss. . Marketing kết nối là gì Tuy nhiên Paul Marsden cho rằng điểm chung của cả ba khái niệm này là chúng đều hướng tới sự liên kết giữa người tiêu dùng với nhau và với cỗ máy truyền thông marketing nhằm tạo ra những làn sóng thông tin về thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ rồi từ đó tác động lên lượng cầu của người tiêu dùng. Thuật ngữ marketing kết nối được Marsden nói đến với ý nghĩa bao trùm các khái niệm marketing lan truyền hiện nay. Marketing kết nối đã phát triển đến mức nào trong thế giới đương đại Trong thời đại bùng nổ thông tin khi mà các điều kiện của phương thức marketing truyền thống đang tỏ ra kém hiệu quả so với khoản đầu tư kếch xù thì marketing kết nối trở nên hấp dẫn các marketer đặc biệt là các công cụ kết nối cá nhân như mạng xã hội trực tuyến. Theo kết quả một cuộc thăm dò người tiêu dùng tại Anh năm 2004 do Công ty tư vấn CIA công bố 76 trong số đó thừa nhận rằng những thông tin word of mouth gây ảnh hưởng chính tới quyết định mua hàng của họ cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ 15 chịu ảnh hưởng của các phương tiện quảng cáo truyền thống. Còn theo một nghiên cứu của NOP tại thị trường Mỹ 92 người tiêu dùng Mỹ coi word of mouth