TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 180

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 180', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TumnribysternRestore on all drives Turn off System Rri iore on ell drives Turn on off System Restore on specified drives Hình 8 Nhấn Procees để hoàn tất việc lựa chọn. 3. Tạo dĩa CD DVD cứu hộ. Như hình trên bạn bấm vào hình cái dĩa có dòng chữ Create Bootable Rescue Media Màn hình Acronis Media Builder sẽ hiện ra và bạn nên chọn tất cả các tùy chọn. Acronis Bootable Agent Acronis Bootable Agent Full version El 0 Acronis True Image Enterprise Server 0 Acronis True Image Enterprise Server Full version 0- Acronis True Image Enterprise Server Safe version Hình 9 Nhấn Next để tiếp tục. Một điểm mạnh của TI9 so với bản 8 đó là tùy chọn lưu thành files ISO trực tiếp trên ổ cứng bản 8 bắt buộc bạn phải ghi ngay ra đĩa CD còn bây giờ bạn có thể lưu trên ổ cứng và 1 chương trình chỉnh sửa files ISO như UltraIso để thêm bớt files cho đỡ phí dung lượng 1 đĩa CD. Chọn ISO image và nhấn Next để tiếp tục. Name Type 43 Floppy A SVi-lnch Floppy Disk T ISO image ISO image file server Server where Remote Installation Services RI5 is installed Hình 10 Chọn vị trí cần lưu nhấn Next và Process để tiếp tục. 4. Backup hệ thống. http hình 11 Nhấn Next 2 lần để tiếp tục. Hộp thoại Partition Selection hiện ra mặc định ổ C đã được chọn một hộp hội thoại sẽ hiện ra và bạn cứ nhấn OK để tiếp tục. Màn hình Backup Archive Location sẽ hiện ra và bạn sẽ có nhiều lựa chọn nhưng bạn chỉ cần quan tâm đến 2 tùy chọn là Acronis Secure Zone và My Computer. Partition Disk 1 0 t NTF5 C J PrijAct. SOFT BACKUP D iMovie 1 E Movie 2 Fl Acronis Secure Zone Flags Capacity Used Space Type GB GB NTF5 GB GB NTFS GB GB NTFS GB GB NTFS GB MB FAT32 Hình 12 Li Desktop Acronis Secure Zone pt 1 1 rrnnk R aril in Server5 Acronis Secure Zone L 7T My Documents I J My Computer My Network Places Hình 13 Có 3 tùy chọn hiện ra nếu bạn tạo files ảnh lần đầu thì bạn nên lựa tùy chọn ổ trên cùng Create new full backup archive tùy chọn thứ