TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FONTS VNI-TIMES

Tài liệu hướng dẫn cài đặt fonts Vni - times | HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FONTS VNI-TIMES Copy 4 fonts VNI-Times vào thư mục C Windows Fonts. Vào Start Setting Control Panel Sau đĩ kích đúp vào biểu tượng Fonts trong Control Panel màn hình hiện ra như sau Kích vào File Install New Fonts như trên màn hình hiện ra như sau Yêu cầu màn hình phải đúng như trên trường hợp khơng đúng bạn kích vào ơ Driver bên dưới chọn C XP_SP2Full do hệ đìều hành của chúng tơi dùng WinXP nĩi chung là bạn chọn ổ C. Sau đĩ bên phần Fonlder bạn kích vào C kích tiếp vào Window kích tiếp vào Fonts thì font sẽ hiện ra như hình trên. Bây giờ bạn nhìn lên phần List of fonts di chuyển xuống bên dưới để tìm fonts VNI-Times Bạn chọn cả 4 fonts VNI như hình trên kích OK và chờ nĩ chạy xong là OK. Nếu nĩ báo gì bạn cứ ấn OK Yes. Bạn mở những file VNI lên để xem đã đọc được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN