TAILIEUCHUNG - Gắn chíp điện tử gấu nuôi

Tham khảo tài liệu 'gắn chíp điện tử gấu nuôi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Gắn chip điện tử gấu nuôi Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản cam kết Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiếm lâm Bình Định Bộ phận văn thư Chi cục kiếm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu chưa đủ đề nghị bổ sung chuyến cho lãnh đạo xem xét chuyến 2. Bước 2 . w đơn hồ sơ đến phòng bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận. 3. Bước 3 Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Phiếu điều tra gấu nuôi nhốt 2. - Cam kết thực hiện việc gắn chíp và quản lý bảo vệ gấu 3. - Biên bản gắn chíp nuôi nhốt - Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản 4. lý 5. - Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng trại nuôi gấu kèm theo ảnh - Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu 6. À À . . cầu về vệ sinh môi trường. Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN