TAILIEUCHUNG - Mạch đếm từ 0 đến 25

Nguyên lý mạch đếm là mạch đếm xung dao động (xung vuông) và nó đếm xung sườn lên hiện thị lên LED 7 vạch. | Mạch đếm từ 0 đến 25 Nguồn Hôm nay tôi post lên cho các pác mạch đếm từ 0 cho đến 25 dùng IC số. Như các pác đã biết thì thiết kế mạch đếm từ 0 đến 99 là mạch khá là đơn giản không cần phải tính toán reset mức nào cả cứ lắp mạch cho nó đếm là nó sẽ chạy là ok. Nhưng tôi muốn giới thiệu với các pác mạch đếm từ 0 đến 25 Mạch này không như mạch từ 0 đến 99 . Nguyên lý mạch đếm là mạch đếm xung dao động xung vuông và nó đếm xung sườn lên hiện thị lên LED 7 vạch. Linh kiện gồm 2 con 74ls90 2 con 74ls47 1 con NE555 2 LED 7 thanh có chung Anot 2 con tụ mấy con điện trở và 1 con cổng AND. Ở đây tôi dùng nguồn 5V Mạch bao gồm 2 phần Phần tạo dao động Tạo xung vuông và phần mã hóa giải mã và hiện thị 1 Phần tạo dao động tạo xung vuông với tần số tùy chọn. Ở đây tôi sử dụng con NE555 cho nó đơn giản vì con này dễ tìm và mạch đơn giản. Nhiệm vụ của 555 là tạo ra xung vuông để cấp cho mạch đếm. Sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung vuông Trong sơ đồ mạch trên tần số đầu ra của 555 được tính theo công thức f 1 ln2 C1 R1 2R2 Ở đây tôi dùng biến trở R2 để điều chỉnh tần số đầu ra. Tần số lớn thì mạch đếm nhanh còn tần số thấp thì mạch đếm chậm. Theo tôi các pác nên để ở 1hz nhìn cho nó rõ. Thế là xong phần tạo xung cấp cho mạch đếm. 2 Phần mã hóa-giải mã và hiện thị Do đếm từ 0 đến 25 nên ta phải cần tới 2 con IC đếm 7490 và 2 con giải mã BCD ra LED 7 thanh 7447 và cần 2 con LED 7 thanh hiện thị số lần nên đi tìm hiểu qua từng pác này xem nào nó thế nào và có chức năng gì trong mạch đếm. 74LS90 Con TTL này cũng khá quen thuộc nó là con đếm mã nhị phân chia 10 mã hóa ra BCD. Cứ mỗi 1 xung vào thì nó đếm tiến lên 1 và được mã hóa ra 4 chân. Khi đếm đến 10 tự nó sẽ reset và quay trở về ban đầu. 2 thông số quan trọng để thiết kế mạch đếm này là Bảng chân lý mã hóa ra BCD và điều kiện để Reset Trở về trạng thái ban đầu Bảng chân lý mã hóa ra BCD Khi sản xuất ra con này nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta bảng mã hóa của con này do đó mà mình không thể tạo ra bảng mã này .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG