TAILIEUCHUNG - Đổi phù hiệu “xe taxi”

Tham khảo tài liệu 'đổi phù hiệu “xe taxi”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi phù hiệu xe taxi Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở GTVT Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phù hiệu Các bước Tên bước 1. Bước 1 2. Bước 2 3. Bước 3 Mô tả bước Doanh nghiệp khai thác vận tải khách bằng taxi được Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu xe taxi đã hết hạn sử dụng đến làm thủ tục đổi phù hiệu xe taxi mới tại phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải Bình Định số nhà 14 đường Nguyễn Huệ Quy Nhơn tỉnh Bình Định điện thoại liên hệ vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ nếu đủ thì ghi giấy nhận hồ sơ cho doanh nghiệp khai thác vận tải khách bằng taxi nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ kê khai lại. Doanh nghiệp khai thác vận tải khách bằng taxi đến tại phòng Tên bước Mô tả bước Quản lý vận tải nhận phù hiệu xe taxi . Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô 2. Phù hiệu xe taxi đã hết hạn sử dụng Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh Quyết định số nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô. 17 2007 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN