TAILIEUCHUNG - Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông. Thông tin Lĩnh vực thống kê Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnhBình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Nội vụ Sở Tài Chính Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo - 08 Trân Phú thành phố 1. Bước 1 Quy Nhơn tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuân. 2. Bước 2 Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ nếu hồ sơ chưa đây đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức cá nhân biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định. 3. Bước 3 Sau khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ phòng TCCB nghiên cứu nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và có văn bản đề nghị Tổ thẩm định hồ sơ và điều kiện thành lập trường của Sở tổ chức Tên bước Mô tả bước thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở thực tế của tổ chức cá nhân xin thành lập trường trong đó có đề án của tổ chức cá nhân xin thành lập trường ngoài công lập. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng 4. Bước 4 thủ tục Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT ngoài công lập. Tổ chức cá nhân đến nhận kết quả tại phòng TCCB Sở Giáo 5. Bước 5 dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản thẩm định hồ sơ đình chỉ hoạt động 01 bản chính không mẫu 2. Quyết định thành lập trường 01

TỪ KHÓA LIÊN QUAN