TAILIEUCHUNG - Tạo ngọc quang thông qua MentalRay

Caustics thực sự là một hiệu ứng ánh sáng rất tuyệt mà bạn có thể quan sát thấy trong môi trường chất lỏng, các đối tượng thủy tinh và các viên ngọc. Chúng ta cũng có thể mô phỏng hiệu ứng này khá hoàn hảo trong môi trường 3D Studio Max. Bài tutorial này sẽ đề cập về Caustics và dĩ nhiên nó chỉ đạt hiệu quả này khi bạn kích hoạt "Mental Ray” ! | Tạo ngọc quang thông qua MentalRay Nguồn Tutorial by Mario Malagrino Italy I Vietnamese by Caustics thực sự là một hiệu ứng ánh sáng rất tuyệt mà bạn có thể quan sát thấy trong môi trường chất lỏng các đối tượng thủy tinh và các viên ngọc. Chúng ta cũng có thể mô phỏng hiệu ứng này khá hoàn hảo trong môi trường 3D Studio Max. Bài tutorial này sẽ đề cập về Caustics và dĩ nhiên nó chỉ đạt hiệu quả này khi bạn kích hoạt Mental Ray Bài tutorial này tôi sử dụng Max . Bước 1 Hãy tạo một phòng nhỏ giống như ảnh 1 hãy thử tạo nó theo kích thước thật điều này rất quan trọng khi bạn setup unit system chỉ bằng phương pháp này Mental Ray sẽ tối ưu các kết quả cuối cùng sau khi đã xem xét các tham số của tất cả các đối tượng để tiến hành render . Giờ đây hãy tạo các nguồn sáng để soi sáng căn phòng này. Có một vài kỹ thuật để tạo ra một nguồn sáng thích hợp. Trong trường hợp này để phù hợp với căn phòng tôi tạo ra 3 nguồn sáng free area lights giống như bức ảnh dưới đây bạn có thể nhìn thấy nó ở dưới photometric lights . Bước 2 Đặt chúng dưới các hộp dài như một hộp đèn. Chọn các đa giác ở dưới các hộp và gán cho chúng một chất liệu phát sáng màu trắng như bức ảnh dưới đây Bước 3 Để có ánh sáng thật hơn tôi kích hoạt Final Gather trong bảng indirect illumination . Tôi cũng nhập samples ở thông số khá cao cho render khoảng 600

TỪ KHÓA LIÊN QUAN