TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - BÓN PHÂN CHO RAU HOA (1 tiết )

HS biết mục đích của việc bón phân cho rau, hoa. -Biết cách bón phân cho rau, hoa. -Có ý thức tiết kiệm phân bón, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. II/ Đồ dùng dạy- học: -Vật liệu và dụng cụ: +Sưu tầm tranh, ảnh về tác dụng và cách bón phân cho cây rau, hoa. +Phân bón N,P,K, phân hữu cơ, phân vi sinh . | BÓN PHÂN CHO RAU HOA 1 tiết I Mục tiêu -HS biết mục đích của việc bón phân cho rau hoa. -Biết cách bón phân cho rau hoa. -Có ý thức tiết kiệm phân bón đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. II Đồ dùng dạy- học -Vật liệu và dụng cụ Sưu tầm tranh ảnh về tác dụng và cách bón phân cho cây rau hoa. Phân bón N P K phân hữu cơ phân vi sinh. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Bón phân cho rau -Chuấn bị đồ dùng học tập. hoa và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu mục đích của việc bón phân cho rau hoa. -Rau hoa cũng như các cây trồng khác muốn sinh trưởng phát triển tốt cần phải có đầy đủ chất dinh dưỡng . -GV hỏi Cây trồng lấy chất dinh dưỡng ở đâu Tại sao phải bón phân vào đất Quan sát hình 1 SGK em hãy so sánh sự phát triển của 2 cây su hào Em hãy kể tên một số cây rau lấy lá củ -GV kết luận Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Mỗi loại cây mỗi thời kỳ của cây cần các -Lấy từ trong đất. -Cây trồng hút chất dinh dưỡng trong đất để nuôi thân lá hoa quả. -HS quan sát và trả lời. -HS trả lời. -HS lắng nghe. loại phân bón với lượng bón khác nhau. Hoạt động 2 GV hướng dẫn kĩ -Hoá học phân hữu cơ vi sinh . thuật bón phân -GV hướng dẫn HS tìm hiểu kỹ thuật bón phân. Hỏi Các loại phân bón nào thường dùng để bón cho cây -HS nêu. Em hãy nêu cách bón phân ở và -HS đọc ghi nhớ SGK. 2b -GV giới thiệu và hướng dẫn cách bón phân cho rau hoa. Giải thích tại sao nên -HS lắng nghe. sử dụng phân vi sinh và phân chuồng hoai mục. -Gọi HS đọc ghi nhớ. -GV tắt nội dung của bài học. xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. -HS chuấn bị bài học sau Trừ sâu bệnh hại cây rau hoa . -Cả .