TAILIEUCHUNG - 3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng

1. Văn hóa doanh nghiệp tạo cho mỗi thành viên hiểu được giá trị của bản thân họ đối với công ty Một tổ chức chỉ có thể phát triển khi tất cả mọi thành viên đều hiểu được họ đang đi đâu? Họ đang làm gì? Và vai trò của họ đến đâu? Với những mục tiêu rất cụ thể, họ được sống trong một môi trường tự do cống hiến, chia sẻ ý tưởng, được ghi nhận khi thành công tất cả đều được hiểu rằng, họ là thành phần không thể thiếu của công ty. Họ như. | 3 lý do tại sao Văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng 1. Văn hóa doanh nghiệp tạo cho mỗi thành viên hiểu được giá trị của bản thân họ đối với công ty Một tổ chức chỉ có thể phát triển khi tất cả mọi thành viên đều hiểu được họ đang đi đâu Họ đang làm gì Và vai trò của họ đến đâu Với những mục tiêu rất cụ thể họ được sống trong một môi trường tự do cống hiến chia sẻ ý tưởng được ghi nhận khi thành công. tất cả đều được hiểu rằng họ là thành phần không thể thiếu của công ty. Họ như một mắt xích trong một chuỗi dây truyền đang hoạt động. Và nếu mắt xích đó ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống cũng phải ngừng theo. Một người được mệnh danh là Socrates của Hoa Kỳ Tiến sỹ Stenphen R. Convey tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng Bảy thói quen của những người hiệu quả đã khẳng định Không tham gia thì sẽ không bao giờ có thi hành . Hay nói một cách khác rằng họ đang thi hành công việc của tổ chức vì họ đã được ghi nhận tham gia. Họ có cảm giác như đang được làm cho chính bản thân họ. Một dẫn chứng hùng hồn cho nhận định này là môi trường làm việc tại hãng hàng không Southwest Airlines. Hãng hàng không này là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới thực hiện bán cổ phần cho nhân viên. Ngoài một văn hoá cởi mở nhân viên ở đây đã làm việc một cách hăng say vì họ đang làm việc cho chính bản thân họ. 2. Văn hóa doanh nghiệp tạo cho tất cả mọi người trong công ty cùng chung thân làm việc vượt qua những giai đoạn thử thách những tình thế khó khăn của công ty và họ có thể làm việc quên thời gian. Một sự đoàn kết một khí thế làm việc của công ty cầnthiếtnhấtkhi công ty ấy đang ởtrong thời kỳ khó khăn thử thách đặc biệt là những công ty đang trên bờ vực của sự phá sản. Tất cả mọi thành viên của công ty cần tinh thần đoàn kết và hy sinh. Công ty cócấp độ càng cao có ảnh hưởng lớn thì cácthànhviên càng cần phải hy sinh nhiều hơn. Để vượt qua những tình thế khó khăn công ty cần một sức mạnh tổng lực để chống đỡ và sức mạnh ấy chỉ đạt được khi nó có một Văn hóa Doanh nghiêp - văn hóa của sự hy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    16    0    26-01-2021
6    11    0    26-01-2021
16    10    0    26-01-2021
3    17    0    26-01-2021