TAILIEUCHUNG - Đánh giá ảnh hưởng của điều trị nha chu đối với kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2

Đái tháo đường (ĐTĐ) và Viêm nha chu (VNC) là hai bệnh ngày càng phổ biến trong cộng đồng, chúng có mối quan hệ hai chiều liên quan giữa tình trạng sức khỏe răng miệng và bệnh lý toàn thân. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của điều trị nha chu đối với kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2. | Đánh giá ảnh hưởng của điều trị nha chu đối với kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Đánh giá ảnh hưởng của điều trị nha chu đối với kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Nguyễn Văn Minh1 Tạ Anh Tuấn2 Nguyễn Thị Thanh Tâm1 1 Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 Tóm tắt Đặt vấn đề Đái tháo đường ĐTĐ và Viêm nha chu VNC là hai bệnh ngày càng phổ biến trong cộng đồng chúng có mối quan hệ hai chiều liên quan giữa tình trạng sức khỏe răng miệng và bệnh lý toàn thân. Điều trị nha chu góp phần kiểm soát đường huyết và ngược lại kiểm soát đường huyết có thể cải thiện bệnh nha chu. Mục tiêu Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của điều trị nha chu đối với kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu can thiệp lâm sàng không có nhóm chứng mẫu nghiên cứu gồm 50 bệnh nhân ĐTĐ típ 2 có tình trạng VNC trung bình. Bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh răng miệng cạo cao răng và xử lí bề mặt gốc răng. Các số liệu thu thập gồm chỉ số mảng bám PlI chỉ số nướu GI độ sâu túi PPD độ mất bám dính lâm sàng CAL chảy máu nướu khi thăm khám BOP và giá trị HbA1c được ghi nhận vào lúc khám ban đầu và sau 3 tháng điều trị. Kết quả Sau 3 tháng thay đổi có ý nghĩa p lt 0 01 các chỉ số lâm sàng PlI GI PPD CAL BOP và giá trị HbA1c. Kết luận Kết quả của nghiên cứu cho thấy điều trị nha chu không phẫu thuật không những cải thiện tình trạng nha chu mà còn tác động tích cực đến việc kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Từ khóa Đái tháo đường típ 2 viêm nha chu kiểm soát biến dưỡng đường huyết. Abstract Assess the effect of periodontal treatment on glycemic control in type 2 diabetes patients Nguyen Van Minh1 Ta Anh Tuan2 Nguyen Thi Thanh Tam1 1 Faculty of Odonto-Stomatology Hue University of Medcine and Pharmacy Hue University 2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.