TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thực trạng nhận biết một số bệnh không lây nhiễm và hành vi điều trị, dự phòng ở người dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ người dân từ 25 - 84 tuổi bị tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu đã nhận biết bản thân đang mắc bệnh, tìm hiểu hành vi điều trị và dự phòng ở nhóm đối tượng nghiên cứu. | Nghiên cứu thực trạng nhận biết một số bệnh không lây nhiễm và hành vi điều trị dự phòng ở người dân tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHẬN BIẾT MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ HÀNH VI ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG Ở NGƯỜI DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Đoàn Phước Thuộc1 2 Nguyễn Thị Hường1 Trần Thị Thanh Nhàn1 Nguyễn Thị Phương Thảo2 Nguyễn Thị Thúy Hằng2 Đoàn Phạm Phước Long3 Võ Việt Hà3 1 Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế Trường Đại học Y Dược Huế 3 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Bệnh không lây nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước do số người mắc bệnh nhiều bệnh gây tàn tật và tử vong cao. Tuy nhiên tỷ lệ người dân nhận biết bản thân đang mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp đái tháo đường và rối loạn lipid máu lại không cao. Đối với những trường hợp đã nhận biết được tình hình bệnh tật của mình thì lại không có những hành vi điều trị và dự phòng phù hợp. Mục tiêu 1 Xác định tỷ lệ người dân từ 25 - 84 tuổi bị tăng huyết áp đái tháo đường và rối loạn lipid máu đã nhận biết bản thân đang mắc bệnh. 2 Tìm hiểu hành vi điều trị và dự phòng ở nhóm đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 1600 người dân từ 25 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả Tỷ lệ người dân nhận biết được bản thân đang mắc bệnh tăng huyết áp đái tháo đường và rối loạn lipid máu lần lượt là 29 4 3 2 và 7 8 . Trong số đó tỷ lệ người dân không điều trị và điều trị không thường xuyên chiếm tỷ 42 7 13 7 và 75 2 tỷ lệ người dân không thay đổi thói quen lối sống và chế độ ăn uống chiếm tỷ lệ 50 1 5 9 và 56 8 . Kết luận Tỷ lệ người dân đã nhận biết bản thân đang mắc một số bệnh không lây nhiễm không có các hành vi điều trị và dự phòng phù hợp là đáng báo động. Cần có những giải pháp can thiệp giúp người dân nhận thức được tầm quan

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.