TAILIEUCHUNG - Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân trứng cá tại phòng khám da liễu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân mắc bệnh này tại phòng khám Da liễu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân mắc bệnh này. | Khảo sát kiến thức thái độ thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân trứng cá tại phòng khám da liễu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ BỆNH TRỨNG CÁ Ở BỆNH NHÂN TRỨNG CÁ TẠI PHÒNG KHÁM DA LIỄU BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Trần Ngọc Khánh Nam Võ Thị Bửu Mai Bá Hoàng Anh Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Thanh Phương Lê Thị Thuý Nga Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Trứng cá thông thường là bệnh da thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên trong đó kiến thức thái độ hành vi của bệnh nhân trứng cá ảnh hưởng nhiều đến kết quả của bệnh. Mục tiêu Mô tả kiến thức thái độ thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân mắc bệnh này tại phòng khám Da liễu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân mắc bệnh này. Phương pháp Chúng tôi nghiên cứu trên 251 bệnh nhân được chẩn đoán mắc trứng cá thông thường từ tháng 6 2016 - 5 2017 được tiến hành phỏng vấn thu thập đầy đủ thông tin cần thiết. Thang điểm Likert được dùng để đánh giá thái độ của bệnh nhân. Kết quả Có mối liên quan giữa nghề nghiệp với kiến thức giữa trình độ học vấn với kiến thức về bệnh trứng cá p lt 0 05 . Không có mối liên quan giữa tuổi với kiến thức về bệnh trứng cá p gt 0 05 . Có mối liên quan giữa giới tính với thái độ giữa kiến thức và thái độ của đối tượng về bệnh trứng cá p lt 0 05 . Không có liên quan giữa trình độ học vấn với thái độ của bệnh nhân trứng cá. Có mối liên quan giữa giới tính với thực hành giữa kiến thức với thực hành của các đối tượng về bệnh trứng cá p lt 0 05 . Không có mối liên quan giữa độ tuổi với thực hành giữa thành phần kinh tế với thực hành về bệnh trứng cá. Có mối liên quan giữa thái độ với thực hành của đối tượng về bệnh trứng cá p lt 0 05 . Kết luận Nghề nghiệp học vấn có liên quan tới kiến thức giới liên quan tới kiến thức và thái độ của bệnh nhân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.